مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 1025
درجه: سخت
تاریخ: 04 بهمن 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1024
درجه: متوسط
تاریخ: 03 بهمن 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1023
درجه: آسان
تاریخ: 02 بهمن 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1022
درجه: سخت
تاریخ: 30 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1021
درجه: متوسط
تاریخ: 29 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1020
درجه: آسان
تاریخ: 28 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1019
درجه: سخت
تاریخ: 27 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1018
درجه: متوسط
تاریخ: 26 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1017
درجه: آسان
تاریخ: 25 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1016
درجه: سخت
تاریخ: 24 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1015
درجه: متوسط
تاریخ: 23 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1014
درجه: آسان
تاریخ: 22 دی 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: