اوقات شرعی تهران

استان :
شهر :
یکشنبه 19 آذر 1402
تاریخ هجری قمری 27 جُمادى الأولى 1445
اذان صبح 05:33
طلوع خورشید 07:03
اذان ظهر 11:57
اذان عصر 14:33
غروب خورشید 16:51
اذان مغرب 17:11
اذان عشاء 18:02
نیمه شب شرعی 23:12
دوشنبه 20 آذر 1402
تاریخ هجری قمری 28 جُمادى الأولى 1445
اذان صبح 05:34
طلوع خورشید 07:03
اذان ظهر 11:57
اذان عصر 14:34
غروب خورشید 16:51
اذان مغرب 17:11
اذان عشاء 18:02
نیمه شب شرعی 23:12
سه‌شنبه 21 آذر 1402
تاریخ هجری قمری 29 جُمادى الأولى 1445
اذان صبح 05:34
طلوع خورشید 07:04
اذان ظهر 11:58
اذان عصر 14:34
غروب خورشید 16:51
اذان مغرب 17:12
اذان عشاء 18:02
نیمه شب شرعی 23:13
چهارشنبه 22 آذر 1402
تاریخ هجری قمری 30 جُمادى الأولى 1445
اذان صبح 05:35
طلوع خورشید 07:05
اذان ظهر 11:58
اذان عصر 14:34
غروب خورشید 16:52
اذان مغرب 17:12
اذان عشاء 18:02
نیمه شب شرعی 23:13
پنج‌شنبه 23 آذر 1402
تاریخ هجری قمری 01 جُمادى الآخرة 1445
اذان صبح 05:36
طلوع خورشید 07:06
اذان ظهر 11:59
اذان عصر 14:34
غروب خورشید 16:52
اذان مغرب 17:12
اذان عشاء 18:03
نیمه شب شرعی 23:14
جمعه 24 آذر 1402
تاریخ هجری قمری 02 جُمادى الآخرة 1445
اذان صبح 05:36
طلوع خورشید 07:06
اذان ظهر 11:59
اذان عصر 14:34
غروب خورشید 16:52
اذان مغرب 17:12
اذان عشاء 18:03
نیمه شب شرعی 23:14
شنبه 25 آذر 1402
تاریخ هجری قمری 03 جُمادى الآخرة 1445
اذان صبح 05:37
طلوع خورشید 07:07
اذان ظهر 12:00
اذان عصر 14:35
غروب خورشید 16:52
اذان مغرب 17:13
اذان عشاء 18:03
نیمه شب شرعی 23:15
یکشنبه 26 آذر 1402
تاریخ هجری قمری 04 جُمادى الآخرة 1445
اذان صبح 05:38
طلوع خورشید 07:08
اذان ظهر 12:00
اذان عصر 14:35
غروب خورشید 16:53
اذان مغرب 17:13
اذان عشاء 18:04
نیمه شب شرعی 23:15
دوشنبه 27 آذر 1402
تاریخ هجری قمری 05 جُمادى الآخرة 1445
اذان صبح 05:38
طلوع خورشید 07:08
اذان ظهر 12:01
اذان عصر 14:35
غروب خورشید 16:53
اذان مغرب 17:13
اذان عشاء 18:04
نیمه شب شرعی 23:16
سه‌شنبه 28 آذر 1402
تاریخ هجری قمری 06 جُمادى الآخرة 1445
اذان صبح 05:39
طلوع خورشید 07:09
اذان ظهر 12:01
اذان عصر 14:36
غروب خورشید 16:54
اذان مغرب 17:14
اذان عشاء 18:04
نیمه شب شرعی 23:16
چهارشنبه 29 آذر 1402
تاریخ هجری قمری 07 جُمادى الآخرة 1445
اذان صبح 05:39
طلوع خورشید 07:09
اذان ظهر 12:02
اذان عصر 14:36
غروب خورشید 16:54
اذان مغرب 17:14
اذان عشاء 18:05
نیمه شب شرعی 23:17
پنج‌شنبه 30 آذر 1402
تاریخ هجری قمری 08 جُمادى الآخرة 1445
اذان صبح 05:40
طلوع خورشید 07:10
اذان ظهر 12:02
اذان عصر 14:37
غروب خورشید 16:54
اذان مغرب 17:15
اذان عشاء 18:05
نیمه شب شرعی 23:17
جمعه 01 دی 1402
تاریخ هجری قمری 09 جُمادى الآخرة 1445
اذان صبح 05:40
طلوع خورشید 07:10
اذان ظهر 12:03
اذان عصر 14:37
غروب خورشید 16:55
اذان مغرب 17:15
اذان عشاء 18:06
نیمه شب شرعی 23:18
شنبه 02 دی 1402
تاریخ هجری قمری 10 جُمادى الآخرة 1445
اذان صبح 05:41
طلوع خورشید 07:11
اذان ظهر 12:03
اذان عصر 14:37
غروب خورشید 16:55
اذان مغرب 17:16
اذان عشاء 18:06
نیمه شب شرعی 23:18
یکشنبه 03 دی 1402
تاریخ هجری قمری 11 جُمادى الآخرة 1445
اذان صبح 05:41
طلوع خورشید 07:11
اذان ظهر 12:04
اذان عصر 14:38
غروب خورشید 16:56
اذان مغرب 17:16
اذان عشاء 18:07
نیمه شب شرعی 23:19
دوشنبه 04 دی 1402
تاریخ هجری قمری 12 جُمادى الآخرة 1445
اذان صبح 05:42
طلوع خورشید 07:12
اذان ظهر 12:04
اذان عصر 14:38
غروب خورشید 16:57
اذان مغرب 17:17
اذان عشاء 18:07
نیمه شب شرعی 23:19
سه‌شنبه 05 دی 1402
تاریخ هجری قمری 13 جُمادى الآخرة 1445
اذان صبح 05:42
طلوع خورشید 07:12
اذان ظهر 12:05
اذان عصر 14:39
غروب خورشید 16:57
اذان مغرب 17:17
اذان عشاء 18:08
نیمه شب شرعی 23:20
چهارشنبه 06 دی 1402
تاریخ هجری قمری 14 جُمادى الآخرة 1445
اذان صبح 05:43
طلوع خورشید 07:13
اذان ظهر 12:05
اذان عصر 14:40
غروب خورشید 16:58
اذان مغرب 17:18
اذان عشاء 18:09
نیمه شب شرعی 23:20
پنج‌شنبه 07 دی 1402
تاریخ هجری قمری 15 جُمادى الآخرة 1445
اذان صبح 05:43
طلوع خورشید 07:13
اذان ظهر 12:06
اذان عصر 14:40
غروب خورشید 16:58
اذان مغرب 17:19
اذان عشاء 18:09
نیمه شب شرعی 23:21
جمعه 08 دی 1402
تاریخ هجری قمری 16 جُمادى الآخرة 1445
اذان صبح 05:43
طلوع خورشید 07:13
اذان ظهر 12:06
اذان عصر 14:41
غروب خورشید 16:59
اذان مغرب 17:19
اذان عشاء 18:10
نیمه شب شرعی 23:21
شنبه 09 دی 1402
تاریخ هجری قمری 17 جُمادى الآخرة 1445
اذان صبح 05:44
طلوع خورشید 07:14
اذان ظهر 12:07
اذان عصر 14:41
غروب خورشید 17:00
اذان مغرب 17:20
اذان عشاء 18:11
نیمه شب شرعی 23:22
یکشنبه 10 دی 1402
تاریخ هجری قمری 18 جُمادى الآخرة 1445
اذان صبح 05:44
طلوع خورشید 07:14
اذان ظهر 12:07
اذان عصر 14:42
غروب خورشید 17:01
اذان مغرب 17:21
اذان عشاء 18:11
نیمه شب شرعی 23:22
چهارشنبه 21 دی 1401
تاریخ هجری قمری 18 جُمادى الآخرة 1444
اذان صبح 05:46
طلوع خورشید 07:14
اذان ظهر 12:12
اذان عصر 14:50
غروب خورشید 17:10
اذان مغرب 17:30
اذان عشاء 18:20
نیمه شب شرعی 23:28
پنج‌شنبه 22 دی 1401
تاریخ هجری قمری 19 جُمادى الآخرة 1444
اذان صبح 05:45
طلوع خورشید 07:14
اذان ظهر 12:12
اذان عصر 14:51
غروب خورشید 17:11
اذان مغرب 17:31
اذان عشاء 18:21
نیمه شب شرعی 23:28
جمعه 23 دی 1401
تاریخ هجری قمری 20 جُمادى الآخرة 1444
اذان صبح 05:45
طلوع خورشید 07:14
اذان ظهر 12:13
اذان عصر 14:52
غروب خورشید 17:12
اذان مغرب 17:32
اذان عشاء 18:22
نیمه شب شرعی 23:29
شنبه 24 دی 1401
تاریخ هجری قمری 21 جُمادى الآخرة 1444
اذان صبح 05:45
طلوع خورشید 07:14
اذان ظهر 12:13
اذان عصر 14:53
غروب خورشید 17:13
اذان مغرب 17:33
اذان عشاء 18:22
نیمه شب شرعی 23:29
یکشنبه 25 دی 1401
تاریخ هجری قمری 22 جُمادى الآخرة 1444
اذان صبح 05:45
طلوع خورشید 07:14
اذان ظهر 12:14
اذان عصر 14:54
غروب خورشید 17:14
اذان مغرب 17:34
اذان عشاء 18:23
نیمه شب شرعی 23:30
دوشنبه 26 دی 1401
تاریخ هجری قمری 23 جُمادى الآخرة 1444
اذان صبح 05:45
طلوع خورشید 07:13
اذان ظهر 12:14
اذان عصر 14:54
غروب خورشید 17:15
اذان مغرب 17:35
اذان عشاء 18:24
نیمه شب شرعی 23:30
سه‌شنبه 27 دی 1401
تاریخ هجری قمری 24 جُمادى الآخرة 1444
اذان صبح 05:45
طلوع خورشید 07:13
اذان ظهر 12:14
اذان عصر 14:55
غروب خورشید 17:16
اذان مغرب 17:36
اذان عشاء 18:25
نیمه شب شرعی 23:30
چهارشنبه 28 دی 1401
تاریخ هجری قمری 25 جُمادى الآخرة 1444
اذان صبح 05:45
طلوع خورشید 07:13
اذان ظهر 12:15
اذان عصر 14:56
غروب خورشید 17:17
اذان مغرب 17:37
اذان عشاء 18:26
نیمه شب شرعی 23:31
پنج‌شنبه 29 دی 1401
تاریخ هجری قمری 26 جُمادى الآخرة 1444
اذان صبح 05:44
طلوع خورشید 07:12
اذان ظهر 12:15
اذان عصر 14:57
غروب خورشید 17:18
اذان مغرب 17:38
اذان عشاء 18:27
نیمه شب شرعی 23:31
جمعه 30 دی 1401
تاریخ هجری قمری 27 جُمادى الآخرة 1444
اذان صبح 05:44
طلوع خورشید 07:12
اذان ظهر 12:15
اذان عصر 14:58
غروب خورشید 17:19
اذان مغرب 17:38
اذان عشاء 18:28
نیمه شب شرعی 23:32
شنبه 01 بهمن 1401
تاریخ هجری قمری 28 جُمادى الآخرة 1444
اذان صبح 05:44
طلوع خورشید 07:11
اذان ظهر 12:16
اذان عصر 14:59
غروب خورشید 17:20
اذان مغرب 17:39
اذان عشاء 18:29
نیمه شب شرعی 23:32
یکشنبه 02 بهمن 1401
تاریخ هجری قمری 29 جُمادى الآخرة 1444
اذان صبح 05:44
طلوع خورشید 07:11
اذان ظهر 12:16
اذان عصر 15:00
غروب خورشید 17:21
اذان مغرب 17:40
اذان عشاء 18:30
نیمه شب شرعی 23:32
دوشنبه 03 بهمن 1401
تاریخ هجری قمری 01 رَجَب 1444
اذان صبح 05:43
طلوع خورشید 07:11
اذان ظهر 12:16
اذان عصر 15:01
غروب خورشید 17:22
اذان مغرب 17:41
اذان عشاء 18:30
نیمه شب شرعی 23:33
سه‌شنبه 04 بهمن 1401
تاریخ هجری قمری 02 رَجَب 1444
اذان صبح 05:43
طلوع خورشید 07:10
اذان ظهر 12:16
اذان عصر 15:01
غروب خورشید 17:23
اذان مغرب 17:42
اذان عشاء 18:31
نیمه شب شرعی 23:33
چهارشنبه 05 بهمن 1401
تاریخ هجری قمری 03 رَجَب 1444
اذان صبح 05:42
طلوع خورشید 07:09
اذان ظهر 12:17
اذان عصر 15:02
غروب خورشید 17:24
اذان مغرب 17:43
اذان عشاء 18:32
نیمه شب شرعی 23:33
پنج‌شنبه 06 بهمن 1401
تاریخ هجری قمری 04 رَجَب 1444
اذان صبح 05:42
طلوع خورشید 07:09
اذان ظهر 12:17
اذان عصر 15:03
غروب خورشید 17:25
اذان مغرب 17:44
اذان عشاء 18:33
نیمه شب شرعی 23:34
جمعه 07 بهمن 1401
تاریخ هجری قمری 05 رَجَب 1444
اذان صبح 05:42
طلوع خورشید 07:08
اذان ظهر 12:17
اذان عصر 15:04
غروب خورشید 17:26
اذان مغرب 17:45
اذان عشاء 18:34
نیمه شب شرعی 23:34
شنبه 08 بهمن 1401
تاریخ هجری قمری 06 رَجَب 1444
اذان صبح 05:41
طلوع خورشید 07:08
اذان ظهر 12:17
اذان عصر 15:05
غروب خورشید 17:27
اذان مغرب 17:46
اذان عشاء 18:35
نیمه شب شرعی 23:34
یکشنبه 09 بهمن 1401
تاریخ هجری قمری 07 رَجَب 1444
اذان صبح 05:41
طلوع خورشید 07:07
اذان ظهر 12:17
اذان عصر 15:06
غروب خورشید 17:28
اذان مغرب 17:47
اذان عشاء 18:36
نیمه شب شرعی 23:34
دوشنبه 10 بهمن 1401
تاریخ هجری قمری 08 رَجَب 1444
اذان صبح 05:40
طلوع خورشید 07:06
اذان ظهر 12:18
اذان عصر 15:07
غروب خورشید 17:29
اذان مغرب 17:48
اذان عشاء 18:37
نیمه شب شرعی 23:35
سه‌شنبه 11 بهمن 1401
تاریخ هجری قمری 09 رَجَب 1444
اذان صبح 05:39
طلوع خورشید 07:06
اذان ظهر 12:18
اذان عصر 15:07
غروب خورشید 17:30
اذان مغرب 17:49
اذان عشاء 18:38
نیمه شب شرعی 23:35
اشتراک گذاری