اوقات شرعی شهر تهران استان تهران

اوقات شرعی

برای یافتن اوقات شرعی شهرها در سایت جدول یاب کافی است نام استان و نام شهر مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کنید تا از اوقات شرعی امروز و روزهای آینده باخبر شوید.


جمعه 18 آذر 1401 تاریخ امروز
استان: تهران
شهر: تهران
15 جُمادى الأولى 1444 هجری قمری
اذان صبح: 05:33
طلوع خورشید: 07:02
اذان ظهر: 11:57
اذان عصر: 14:34
غروب خورشید: 16:51
اذان مغرب: 17:11
اذان عشاء: 18:02
نیمه شب شرعی: 23:12
شنبه 19 آذر 1401
اذان صبح: 05:33
طلوع خورشید: 07:03
اذان ظهر: 11:57
اذان عصر: 14:34
غروب خورشید: 16:51
اذان مغرب: 17:11
اذان عشاء: 18:02
نیمه شب شرعی: 23:12
یکشنبه 20 آذر 1401
اذان صبح: 05:34
طلوع خورشید: 07:04
اذان ظهر: 11:58
اذان عصر: 14:35
غروب خورشید: 16:51
اذان مغرب: 17:12
اذان عشاء: 18:02
نیمه شب شرعی: 23:13
دوشنبه 21 آذر 1401
اذان صبح: 05:35
طلوع خورشید: 07:05
اذان ظهر: 11:58
اذان عصر: 14:35
غروب خورشید: 16:51
اذان مغرب: 17:12
اذان عشاء: 18:02
نیمه شب شرعی: 23:13
سه شنبه 22 آذر 1401
اذان صبح: 05:35
طلوع خورشید: 07:05
اذان ظهر: 11:59
اذان عصر: 14:35
غروب خورشید: 16:52
اذان مغرب: 17:12
اذان عشاء: 18:02
نیمه شب شرعی: 23:14
چهارشنبه 23 آذر 1401
اذان صبح: 05:36
طلوع خورشید: 07:06
اذان ظهر: 11:59
اذان عصر: 14:35
غروب خورشید: 16:52
اذان مغرب: 17:12
اذان عشاء: 18:03
نیمه شب شرعی: 23:14
پنجشنبه 24 آذر 1401
اذان صبح: 05:37
طلوع خورشید: 07:07
اذان ظهر: 11:59
اذان عصر: 14:36
غروب خورشید: 16:52
اذان مغرب: 17:13
اذان عشاء: 18:03
نیمه شب شرعی: 23:14
جمعه 25 آذر 1401
اذان صبح: 05:37
طلوع خورشید: 07:07
اذان ظهر: 12:00
اذان عصر: 14:36
غروب خورشید: 16:53
اذان مغرب: 17:13
اذان عشاء: 18:03
نیمه شب شرعی: 23:15
شنبه 26 آذر 1401
اذان صبح: 05:38
طلوع خورشید: 07:08
اذان ظهر: 12:00
اذان عصر: 14:36
غروب خورشید: 16:53
اذان مغرب: 17:13
اذان عشاء: 18:04
نیمه شب شرعی: 23:15
یکشنبه 27 آذر 1401
اذان صبح: 05:38
طلوع خورشید: 07:09
اذان ظهر: 12:01
اذان عصر: 14:37
غروب خورشید: 16:53
اذان مغرب: 17:14
اذان عشاء: 18:04
نیمه شب شرعی: 23:16
دوشنبه 28 آذر 1401
اذان صبح: 05:39
طلوع خورشید: 07:09
اذان ظهر: 12:01
اذان عصر: 14:37
غروب خورشید: 16:54
اذان مغرب: 17:14
اذان عشاء: 18:05
نیمه شب شرعی: 23:16
سه شنبه 29 آذر 1401
اذان صبح: 05:40
طلوع خورشید: 07:10
اذان ظهر: 12:02
اذان عصر: 14:37
غروب خورشید: 16:54
اذان مغرب: 17:15
اذان عشاء: 18:05
نیمه شب شرعی: 23:17
چهارشنبه 30 آذر 1401
اذان صبح: 05:40
طلوع خورشید: 07:10
اذان ظهر: 12:02
اذان عصر: 14:38
غروب خورشید: 16:55
اذان مغرب: 17:15
اذان عشاء: 18:06
نیمه شب شرعی: 23:17
پنجشنبه 01 دی 1401
اذان صبح: 05:41
طلوع خورشید: 07:11
اذان ظهر: 12:03
اذان عصر: 14:38
غروب خورشید: 16:55
اذان مغرب: 17:15
اذان عشاء: 18:06
نیمه شب شرعی: 23:18
جمعه 02 دی 1401
اذان صبح: 05:41
طلوع خورشید: 07:11
اذان ظهر: 12:03
اذان عصر: 14:39
غروب خورشید: 16:56
اذان مغرب: 17:16
اذان عشاء: 18:07
نیمه شب شرعی: 23:18
شنبه 03 دی 1401
اذان صبح: 05:42
طلوع خورشید: 07:12
اذان ظهر: 12:04
اذان عصر: 14:39
غروب خورشید: 16:56
اذان مغرب: 17:17
اذان عشاء: 18:07
نیمه شب شرعی: 23:19
یکشنبه 04 دی 1401
اذان صبح: 05:42
طلوع خورشید: 07:12
اذان ظهر: 12:04
اذان عصر: 14:40
غروب خورشید: 16:57
اذان مغرب: 17:17
اذان عشاء: 18:08
نیمه شب شرعی: 23:19
دوشنبه 05 دی 1401
اذان صبح: 05:42
طلوع خورشید: 07:12
اذان ظهر: 12:05
اذان عصر: 14:40
غروب خورشید: 16:57
اذان مغرب: 17:18
اذان عشاء: 18:08
نیمه شب شرعی: 23:20
سه شنبه 06 دی 1401
اذان صبح: 05:43
طلوع خورشید: 07:13
اذان ظهر: 12:05
اذان عصر: 14:41
غروب خورشید: 16:58
اذان مغرب: 17:18
اذان عشاء: 18:09
نیمه شب شرعی: 23:20
چهارشنبه 07 دی 1401
اذان صبح: 05:43
طلوع خورشید: 07:13
اذان ظهر: 12:06
اذان عصر: 14:41
غروب خورشید: 16:59
اذان مغرب: 17:19
اذان عشاء: 18:10
نیمه شب شرعی: 23:21
پنجشنبه 08 دی 1401
اذان صبح: 05:44
طلوع خورشید: 07:13
اذان ظهر: 12:06
اذان عصر: 14:42
غروب خورشید: 16:59
اذان مغرب: 17:20
اذان عشاء: 18:10
نیمه شب شرعی: 23:21
جمعه 09 دی 1401
اذان صبح: 05:44
طلوع خورشید: 07:14
اذان ظهر: 12:07
اذان عصر: 14:43
غروب خورشید: 17:00
اذان مغرب: 17:20
اذان عشاء: 18:11
نیمه شب شرعی: 23:22
شنبه 10 دی 1401
اذان صبح: 05:44
طلوع خورشید: 07:14
اذان ظهر: 12:07
اذان عصر: 14:43
غروب خورشید: 17:01
اذان مغرب: 17:21
اذان عشاء: 18:12
نیمه شب شرعی: 23:23
دوشنبه 20 دی 1400
اذان صبح: 05:46
طلوع خورشید: 07:15
اذان ظهر: 12:12
اذان عصر: 14:51
غروب خورشید: 17:09
اذان مغرب: 17:29
اذان عشاء: 18:19
نیمه شب شرعی: 23:28
سه شنبه 21 دی 1400
اذان صبح: 05:46
طلوع خورشید: 07:14
اذان ظهر: 12:12
اذان عصر: 14:52
غروب خورشید: 17:10
اذان مغرب: 17:30
اذان عشاء: 18:20
نیمه شب شرعی: 23:28
چهارشنبه 22 دی 1400
اذان صبح: 05:46
طلوع خورشید: 07:14
اذان ظهر: 12:13
اذان عصر: 14:53
غروب خورشید: 17:11
اذان مغرب: 17:31
اذان عشاء: 18:21
نیمه شب شرعی: 23:28
پنجشنبه 23 دی 1400
اذان صبح: 05:46
طلوع خورشید: 07:14
اذان ظهر: 12:13
اذان عصر: 14:53
غروب خورشید: 17:12
اذان مغرب: 17:32
اذان عشاء: 18:22
نیمه شب شرعی: 23:29
جمعه 24 دی 1400
اذان صبح: 05:45
طلوع خورشید: 07:14
اذان ظهر: 12:13
اذان عصر: 14:54
غروب خورشید: 17:13
اذان مغرب: 17:33
اذان عشاء: 18:23
نیمه شب شرعی: 23:29
شنبه 25 دی 1400
اذان صبح: 05:45
طلوع خورشید: 07:14
اذان ظهر: 12:14
اذان عصر: 14:55
غروب خورشید: 17:14
اذان مغرب: 17:34
اذان عشاء: 18:24
نیمه شب شرعی: 23:30
یکشنبه 26 دی 1400
اذان صبح: 05:45
طلوع خورشید: 07:13
اذان ظهر: 12:14
اذان عصر: 14:56
غروب خورشید: 17:15
اذان مغرب: 17:35
اذان عشاء: 18:25
نیمه شب شرعی: 23:30
دوشنبه 27 دی 1400
اذان صبح: 05:45
طلوع خورشید: 07:13
اذان ظهر: 12:14
اذان عصر: 14:57
غروب خورشید: 17:16
اذان مغرب: 17:36
اذان عشاء: 18:25
نیمه شب شرعی: 23:31
سه شنبه 28 دی 1400
اذان صبح: 05:45
طلوع خورشید: 07:13
اذان ظهر: 12:15
اذان عصر: 14:58
غروب خورشید: 17:17
اذان مغرب: 17:37
اذان عشاء: 18:26
نیمه شب شرعی: 23:31
چهارشنبه 29 دی 1400
اذان صبح: 05:45
طلوع خورشید: 07:12
اذان ظهر: 12:15
اذان عصر: 14:59
غروب خورشید: 17:18
اذان مغرب: 17:38
اذان عشاء: 18:27
نیمه شب شرعی: 23:31
پنجشنبه 30 دی 1400
اذان صبح: 05:44
طلوع خورشید: 07:12
اذان ظهر: 12:15
اذان عصر: 14:59
غروب خورشید: 17:19
اذان مغرب: 17:39
اذان عشاء: 18:28
نیمه شب شرعی: 23:32
جمعه 01 بهمن 1400
اذان صبح: 05:44
طلوع خورشید: 07:12
اذان ظهر: 12:16
اذان عصر: 15:00
غروب خورشید: 17:20
اذان مغرب: 17:40
اذان عشاء: 18:29
نیمه شب شرعی: 23:32
شنبه 02 بهمن 1400
اذان صبح: 05:44
طلوع خورشید: 07:11
اذان ظهر: 12:16
اذان عصر: 15:01
غروب خورشید: 17:21
اذان مغرب: 17:41
اذان عشاء: 18:30
نیمه شب شرعی: 23:32
یکشنبه 03 بهمن 1400
اذان صبح: 05:43
طلوع خورشید: 07:11
اذان ظهر: 12:16
اذان عصر: 15:02
غروب خورشید: 17:22
اذان مغرب: 17:42
اذان عشاء: 18:31
نیمه شب شرعی: 23:33
دوشنبه 04 بهمن 1400
اذان صبح: 05:43
طلوع خورشید: 07:10
اذان ظهر: 12:16
اذان عصر: 15:03
غروب خورشید: 17:23
اذان مغرب: 17:43
اذان عشاء: 18:32
نیمه شب شرعی: 23:33
سه شنبه 05 بهمن 1400
اذان صبح: 05:42
طلوع خورشید: 07:09
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:04
غروب خورشید: 17:24
اذان مغرب: 17:44
اذان عشاء: 18:33
نیمه شب شرعی: 23:33
چهارشنبه 06 بهمن 1400
اذان صبح: 05:42
طلوع خورشید: 07:09
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:05
غروب خورشید: 17:25
اذان مغرب: 17:45
اذان عشاء: 18:34
نیمه شب شرعی: 23:34
پنجشنبه 07 بهمن 1400
اذان صبح: 05:42
طلوع خورشید: 07:08
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:06
غروب خورشید: 17:26
اذان مغرب: 17:46
اذان عشاء: 18:35
نیمه شب شرعی: 23:34
جمعه 08 بهمن 1400
اذان صبح: 05:41
طلوع خورشید: 07:08
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:06
غروب خورشید: 17:28
اذان مغرب: 17:47
اذان عشاء: 18:35
نیمه شب شرعی: 23:34
شنبه 09 بهمن 1400
اذان صبح: 05:41
طلوع خورشید: 07:07
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:07
غروب خورشید: 17:29
اذان مغرب: 17:48
اذان عشاء: 18:36
نیمه شب شرعی: 23:35
یکشنبه 10 بهمن 1400
اذان صبح: 05:40
طلوع خورشید: 07:06
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:08
غروب خورشید: 17:30
اذان مغرب: 17:49
اذان عشاء: 18:37
نیمه شب شرعی: 23:35
دوشنبه 11 بهمن 1400
اذان صبح: 05:39
طلوع خورشید: 07:05
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:09
غروب خورشید: 17:31
اذان مغرب: 17:50
اذان عشاء: 18:38
نیمه شب شرعی: 23:35