اوقات شرعی شهر تهران استان تهران

اوقات شرعی

برای یافتن اوقات شرعی شهرها در سایت جدول یاب کافی است نام استان و نام شهر مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کنید تا از اوقات شرعی امروز و روزهای آینده باخبر شوید.


جمعه 28 مرداد 1401 تاریخ امروز
استان: تهران
شهر: تهران
21 مُحَرَّم 1444 هجری قمری
اذان صبح: 04:55
طلوع خورشید: 06:26
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:51
غروب خورشید: 19:49
اذان مغرب: 20:08
اذان عشاء: 20:59
نیمه شب شرعی: 00:22
شنبه 29 مرداد 1401
اذان صبح: 04:56
طلوع خورشید: 06:27
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:51
غروب خورشید: 19:48
اذان مغرب: 20:07
اذان عشاء: 20:58
نیمه شب شرعی: 00:22
یکشنبه 30 مرداد 1401
اذان صبح: 04:58
طلوع خورشید: 06:28
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 19:47
اذان مغرب: 20:06
اذان عشاء: 20:56
نیمه شب شرعی: 00:22
دوشنبه 31 مرداد 1401
اذان صبح: 04:59
طلوع خورشید: 06:29
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 19:46
اذان مغرب: 20:04
اذان عشاء: 20:55
نیمه شب شرعی: 00:22
سه شنبه 01 شهریور 1401
اذان صبح: 05:00
طلوع خورشید: 06:29
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:49
غروب خورشید: 19:44
اذان مغرب: 20:03
اذان عشاء: 20:53
نیمه شب شرعی: 00:22
چهارشنبه 02 شهریور 1401
اذان صبح: 05:01
طلوع خورشید: 06:30
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:49
غروب خورشید: 19:43
اذان مغرب: 20:02
اذان عشاء: 20:52
نیمه شب شرعی: 00:22
پنجشنبه 03 شهریور 1401
اذان صبح: 05:02
طلوع خورشید: 06:31
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:48
غروب خورشید: 19:42
اذان مغرب: 20:00
اذان عشاء: 20:50
نیمه شب شرعی: 00:22
جمعه 04 شهریور 1401
اذان صبح: 05:03
طلوع خورشید: 06:32
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:47
غروب خورشید: 19:40
اذان مغرب: 19:59
اذان عشاء: 20:49
نیمه شب شرعی: 00:22
شنبه 05 شهریور 1401
اذان صبح: 05:04
طلوع خورشید: 06:32
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:47
غروب خورشید: 19:39
اذان مغرب: 19:58
اذان عشاء: 20:47
نیمه شب شرعی: 00:21
یکشنبه 06 شهریور 1401
اذان صبح: 05:05
طلوع خورشید: 06:33
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:46
غروب خورشید: 19:38
اذان مغرب: 19:56
اذان عشاء: 20:46
نیمه شب شرعی: 00:21
دوشنبه 07 شهریور 1401
اذان صبح: 05:06
طلوع خورشید: 06:34
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:36
اذان مغرب: 19:55
اذان عشاء: 20:44
نیمه شب شرعی: 00:21
سه شنبه 08 شهریور 1401
اذان صبح: 05:07
طلوع خورشید: 06:35
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:35
اذان مغرب: 19:53
اذان عشاء: 20:43
نیمه شب شرعی: 00:21
چهارشنبه 09 شهریور 1401
اذان صبح: 05:08
طلوع خورشید: 06:36
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:44
غروب خورشید: 19:34
اذان مغرب: 19:52
اذان عشاء: 20:41
نیمه شب شرعی: 00:21
دوشنبه 28 شهریور 1401
اذان صبح: 05:26
طلوع خورشید: 06:50
اذان ظهر: 12:58
اذان عصر: 16:28
غروب خورشید: 19:06
اذان مغرب: 19:24
اذان عشاء: 20:12
نیمه شب شرعی: 00:16
سه شنبه 29 شهریور 1401
اذان صبح: 05:26
طلوع خورشید: 06:51
اذان ظهر: 12:58
اذان عصر: 16:27
غروب خورشید: 19:05
اذان مغرب: 19:23
اذان عشاء: 20:10
نیمه شب شرعی: 00:16
چهارشنبه 30 شهریور 1401
اذان صبح: 05:27
طلوع خورشید: 06:51
اذان ظهر: 12:58
اذان عصر: 16:26
غروب خورشید: 19:03
اذان مغرب: 19:21
اذان عشاء: 20:08
نیمه شب شرعی: 00:15
پنجشنبه 31 شهریور 1401
اذان صبح: 04:28
طلوع خورشید: 05:52
اذان ظهر: 11:57
اذان عصر: 15:25
غروب خورشید: 18:02
اذان مغرب: 18:20
اذان عشاء: 19:07
نیمه شب شرعی: 23:15
جمعه 01 مهر 1401
اذان صبح: 04:29
طلوع خورشید: 05:53
اذان ظهر: 11:57
اذان عصر: 15:24
غروب خورشید: 18:00
اذان مغرب: 18:18
اذان عشاء: 19:05
نیمه شب شرعی: 23:15
شنبه 02 مهر 1401
اذان صبح: 04:30
طلوع خورشید: 05:54
اذان ظهر: 11:57
اذان عصر: 15:23
غروب خورشید: 17:59
اذان مغرب: 18:17
اذان عشاء: 19:04
نیمه شب شرعی: 23:14
یکشنبه 03 مهر 1401
اذان صبح: 04:31
طلوع خورشید: 05:54
اذان ظهر: 11:56
اذان عصر: 15:22
غروب خورشید: 17:57
اذان مغرب: 18:15
اذان عشاء: 19:02
نیمه شب شرعی: 23:14
دوشنبه 04 مهر 1401
اذان صبح: 04:32
طلوع خورشید: 05:55
اذان ظهر: 11:56
اذان عصر: 15:21
غروب خورشید: 17:56
اذان مغرب: 18:14
اذان عشاء: 19:01
نیمه شب شرعی: 23:14
سه شنبه 05 مهر 1401
اذان صبح: 04:32
طلوع خورشید: 05:56
اذان ظهر: 11:55
اذان عصر: 15:20
غروب خورشید: 17:54
اذان مغرب: 18:12
اذان عشاء: 18:59
نیمه شب شرعی: 23:13
چهارشنبه 06 مهر 1401
اذان صبح: 04:33
طلوع خورشید: 05:57
اذان ظهر: 11:55
اذان عصر: 15:19
غروب خورشید: 17:53
اذان مغرب: 18:11
اذان عشاء: 18:58
نیمه شب شرعی: 23:13
پنجشنبه 07 مهر 1401
اذان صبح: 04:34
طلوع خورشید: 05:58
اذان ظهر: 11:55
اذان عصر: 15:18
غروب خورشید: 17:51
اذان مغرب: 18:10
اذان عشاء: 18:56
نیمه شب شرعی: 23:13
جمعه 08 مهر 1401
اذان صبح: 04:35
طلوع خورشید: 05:58
اذان ظهر: 11:54
اذان عصر: 15:17
غروب خورشید: 17:50
اذان مغرب: 18:08
اذان عشاء: 18:55
نیمه شب شرعی: 23:12