اوقات شرعی شهر تهران استان تهران

اوقات شرعی

برای یافتن اوقات شرعی شهرها در سایت جدول یاب کافی است نام استان و نام شهر مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کنید تا از اوقات شرعی امروز و روزهای آینده باخبر شوید.


پنجشنبه 03 فروردین 1402 تاریخ امروز
استان: تهران
شهر: تهران
01 رَمَضان 1444 هجری قمری
اذان صبح: 04:40
طلوع خورشید: 06:04
اذان ظهر: 12:11
اذان عصر: 15:39
غروب خورشید: 18:18
اذان مغرب: 18:36
اذان عشاء: 19:24
نیمه شب شرعی: 23:29
جمعه 04 فروردین 1402
اذان صبح: 04:39
طلوع خورشید: 06:03
اذان ظهر: 12:11
اذان عصر: 15:39
غروب خورشید: 18:19
اذان مغرب: 18:37
اذان عشاء: 19:24
نیمه شب شرعی: 23:29
شنبه 05 فروردین 1402
اذان صبح: 04:37
طلوع خورشید: 06:02
اذان ظهر: 12:10
اذان عصر: 15:40
غروب خورشید: 18:20
اذان مغرب: 18:38
اذان عشاء: 19:25
نیمه شب شرعی: 23:29
یکشنبه 06 فروردین 1402
اذان صبح: 04:36
طلوع خورشید: 06:00
اذان ظهر: 12:10
اذان عصر: 15:40
غروب خورشید: 18:21
اذان مغرب: 18:39
اذان عشاء: 19:26
نیمه شب شرعی: 23:28
دوشنبه 07 فروردین 1402
اذان صبح: 04:34
طلوع خورشید: 05:59
اذان ظهر: 12:10
اذان عصر: 15:40
غروب خورشید: 18:21
اذان مغرب: 18:40
اذان عشاء: 19:27
نیمه شب شرعی: 23:28
سه شنبه 08 فروردین 1402
اذان صبح: 04:33
طلوع خورشید: 05:57
اذان ظهر: 12:10
اذان عصر: 15:40
غروب خورشید: 18:22
اذان مغرب: 18:40
اذان عشاء: 19:28
نیمه شب شرعی: 23:27
چهارشنبه 09 فروردین 1402
اذان صبح: 04:31
طلوع خورشید: 05:56
اذان ظهر: 12:09
اذان عصر: 15:41
غروب خورشید: 18:23
اذان مغرب: 18:41
اذان عشاء: 19:29
نیمه شب شرعی: 23:27
پنجشنبه 10 فروردین 1402
اذان صبح: 04:30
طلوع خورشید: 05:54
اذان ظهر: 12:09
اذان عصر: 15:41
غروب خورشید: 18:24
اذان مغرب: 18:42
اذان عشاء: 19:30
نیمه شب شرعی: 23:27
جمعه 11 فروردین 1402
اذان صبح: 04:28
طلوع خورشید: 05:53
اذان ظهر: 12:09
اذان عصر: 15:41
غروب خورشید: 18:25
اذان مغرب: 18:43
اذان عشاء: 19:31
نیمه شب شرعی: 23:26
یکشنبه 03 اردیبهشت 1402
اذان صبح: 03:52
طلوع خورشید: 05:22
اذان ظهر: 12:03
اذان عصر: 15:45
غروب خورشید: 18:44
اذان مغرب: 19:03
اذان عشاء: 19:54
نیمه شب شرعی: 23:18
دوشنبه 04 اردیبهشت 1402
اذان صبح: 03:50
طلوع خورشید: 05:21
اذان ظهر: 12:03
اذان عصر: 15:45
غروب خورشید: 18:45
اذان مغرب: 19:04
اذان عشاء: 19:55
نیمه شب شرعی: 23:17
سه شنبه 05 اردیبهشت 1402
اذان صبح: 03:49
طلوع خورشید: 05:20
اذان ظهر: 12:02
اذان عصر: 15:45
غروب خورشید: 18:46
اذان مغرب: 19:05
اذان عشاء: 19:56
نیمه شب شرعی: 23:17
چهارشنبه 06 اردیبهشت 1402
اذان صبح: 03:47
طلوع خورشید: 05:19
اذان ظهر: 12:02
اذان عصر: 15:45
غروب خورشید: 18:46
اذان مغرب: 19:05
اذان عشاء: 19:57
نیمه شب شرعی: 23:17
پنجشنبه 07 اردیبهشت 1402
اذان صبح: 03:46
طلوع خورشید: 05:17
اذان ظهر: 12:02
اذان عصر: 15:46
غروب خورشید: 18:47
اذان مغرب: 19:06
اذان عشاء: 19:58
نیمه شب شرعی: 23:16
جمعه 08 اردیبهشت 1402
اذان صبح: 03:44
طلوع خورشید: 05:16
اذان ظهر: 12:02
اذان عصر: 15:46
غروب خورشید: 18:48
اذان مغرب: 19:07
اذان عشاء: 19:59
نیمه شب شرعی: 23:16
شنبه 09 اردیبهشت 1402
اذان صبح: 03:43
طلوع خورشید: 05:15
اذان ظهر: 12:02
اذان عصر: 15:46
غروب خورشید: 18:49
اذان مغرب: 19:08
اذان عشاء: 20:00
نیمه شب شرعی: 23:16
یکشنبه 10 اردیبهشت 1402
اذان صبح: 03:41
طلوع خورشید: 05:14
اذان ظهر: 12:02
اذان عصر: 15:46
غروب خورشید: 18:50
اذان مغرب: 19:09
اذان عشاء: 20:01
نیمه شب شرعی: 23:16