اوقات شرعی شهر تهران استان تهران

اوقات شرعی

برای یافتن اوقات شرعی شهرها در سایت جدول یاب کافی است نام استان و نام شهر مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کنید تا از اوقات شرعی امروز و روزهای آینده باخبر شوید.


پنجشنبه 18 خرداد 1402 تاریخ امروز
استان: تهران
شهر: تهران
19 ذوالقعدة 1444 هجری قمری
اذان صبح: 03:03
طلوع خورشید: 04:48
اذان ظهر: 12:03
اذان عصر: 15:52
غروب خورشید: 19:19
اذان مغرب: 19:40
اذان عشاء: 20:38
نیمه شب شرعی: 23:11
جمعه 19 خرداد 1402
اذان صبح: 03:03
طلوع خورشید: 04:48
اذان ظهر: 12:04
اذان عصر: 15:52
غروب خورشید: 19:19
اذان مغرب: 19:40
اذان عشاء: 20:39
نیمه شب شرعی: 23:11
شنبه 20 خرداد 1402
اذان صبح: 03:02
طلوع خورشید: 04:48
اذان ظهر: 12:04
اذان عصر: 15:52
غروب خورشید: 19:20
اذان مغرب: 19:41
اذان عشاء: 20:40
نیمه شب شرعی: 23:11
یکشنبه 21 خرداد 1402
اذان صبح: 03:02
طلوع خورشید: 04:48
اذان ظهر: 12:04
اذان عصر: 15:52
غروب خورشید: 19:20
اذان مغرب: 19:41
اذان عشاء: 20:40
نیمه شب شرعی: 23:11
دوشنبه 22 خرداد 1402
اذان صبح: 03:02
طلوع خورشید: 04:48
اذان ظهر: 12:04
اذان عصر: 15:53
غروب خورشید: 19:20
اذان مغرب: 19:42
اذان عشاء: 20:41
نیمه شب شرعی: 23:11
سه شنبه 23 خرداد 1402
اذان صبح: 03:02
طلوع خورشید: 04:48
اذان ظهر: 12:04
اذان عصر: 15:53
غروب خورشید: 19:21
اذان مغرب: 19:42
اذان عشاء: 20:41
نیمه شب شرعی: 23:11
چهارشنبه 24 خرداد 1402
اذان صبح: 03:02
طلوع خورشید: 04:48
اذان ظهر: 12:05
اذان عصر: 15:53
غروب خورشید: 19:21
اذان مغرب: 19:42
اذان عشاء: 20:42
نیمه شب شرعی: 23:11
پنجشنبه 25 خرداد 1402
اذان صبح: 03:02
طلوع خورشید: 04:48
اذان ظهر: 12:05
اذان عصر: 15:53
غروب خورشید: 19:22
اذان مغرب: 19:43
اذان عشاء: 20:42
نیمه شب شرعی: 23:12
جمعه 26 خرداد 1402
اذان صبح: 03:01
طلوع خورشید: 04:48
اذان ظهر: 12:05
اذان عصر: 15:54
غروب خورشید: 19:22
اذان مغرب: 19:43
اذان عشاء: 20:43
نیمه شب شرعی: 23:12
شنبه 27 خرداد 1402
اذان صبح: 03:01
طلوع خورشید: 04:48
اذان ظهر: 12:05
اذان عصر: 15:54
غروب خورشید: 19:22
اذان مغرب: 19:44
اذان عشاء: 20:43
نیمه شب شرعی: 23:12
یکشنبه 28 خرداد 1402
اذان صبح: 03:02
طلوع خورشید: 04:48
اذان ظهر: 12:05
اذان عصر: 15:54
غروب خورشید: 19:23
اذان مغرب: 19:44
اذان عشاء: 20:43
نیمه شب شرعی: 23:12
دوشنبه 29 خرداد 1402
اذان صبح: 03:02
طلوع خورشید: 04:48
اذان ظهر: 12:06
اذان عصر: 15:54
غروب خورشید: 19:23
اذان مغرب: 19:44
اذان عشاء: 20:44
نیمه شب شرعی: 23:12
سه شنبه 30 خرداد 1402
اذان صبح: 03:02
طلوع خورشید: 04:48
اذان ظهر: 12:06
اذان عصر: 15:54
غروب خورشید: 19:23
اذان مغرب: 19:44
اذان عشاء: 20:44
نیمه شب شرعی: 23:12
چهارشنبه 31 خرداد 1402
اذان صبح: 03:02
طلوع خورشید: 04:49
اذان ظهر: 12:06
اذان عصر: 15:55
غروب خورشید: 19:23
اذان مغرب: 19:45
اذان عشاء: 20:44
نیمه شب شرعی: 23:13
پنجشنبه 01 تیر 1402
اذان صبح: 03:02
طلوع خورشید: 04:49
اذان ظهر: 12:06
اذان عصر: 15:55
غروب خورشید: 19:24
اذان مغرب: 19:45
اذان عشاء: 20:44
نیمه شب شرعی: 23:13
جمعه 02 تیر 1402
اذان صبح: 03:02
طلوع خورشید: 04:49
اذان ظهر: 12:06
اذان عصر: 15:55
غروب خورشید: 19:24
اذان مغرب: 19:45
اذان عشاء: 20:44
نیمه شب شرعی: 23:13
شنبه 03 تیر 1402
اذان صبح: 03:03
طلوع خورشید: 04:49
اذان ظهر: 12:07
اذان عصر: 15:55
غروب خورشید: 19:24
اذان مغرب: 19:45
اذان عشاء: 20:45
نیمه شب شرعی: 23:13
یکشنبه 04 تیر 1402
اذان صبح: 03:03
طلوع خورشید: 04:50
اذان ظهر: 12:07
اذان عصر: 15:55
غروب خورشید: 19:24
اذان مغرب: 19:45
اذان عشاء: 20:45
نیمه شب شرعی: 23:14
دوشنبه 05 تیر 1402
اذان صبح: 03:03
طلوع خورشید: 04:50
اذان ظهر: 12:07
اذان عصر: 15:56
غروب خورشید: 19:24
اذان مغرب: 19:45
اذان عشاء: 20:45
نیمه شب شرعی: 23:14
سه شنبه 06 تیر 1402
اذان صبح: 03:04
طلوع خورشید: 04:50
اذان ظهر: 12:07
اذان عصر: 15:56
غروب خورشید: 19:24
اذان مغرب: 19:45
اذان عشاء: 20:45
نیمه شب شرعی: 23:14
چهارشنبه 07 تیر 1402
اذان صبح: 03:04
طلوع خورشید: 04:51
اذان ظهر: 12:08
اذان عصر: 15:56
غروب خورشید: 19:24
اذان مغرب: 19:45
اذان عشاء: 20:45
نیمه شب شرعی: 23:14
پنجشنبه 08 تیر 1402
اذان صبح: 03:05
طلوع خورشید: 04:51
اذان ظهر: 12:08
اذان عصر: 15:56
غروب خورشید: 19:24
اذان مغرب: 19:45
اذان عشاء: 20:45
نیمه شب شرعی: 23:15
جمعه 09 تیر 1402
اذان صبح: 03:05
طلوع خورشید: 04:51
اذان ظهر: 12:08
اذان عصر: 15:56
غروب خورشید: 19:24
اذان مغرب: 19:45
اذان عشاء: 20:45
نیمه شب شرعی: 23:15
شنبه 17 تیر 1402
اذان صبح: 03:11
طلوع خورشید: 04:55
اذان ظهر: 12:09
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:23
اذان مغرب: 19:44
اذان عشاء: 20:42
نیمه شب شرعی: 23:17
یکشنبه 18 تیر 1402
اذان صبح: 03:11
طلوع خورشید: 04:56
اذان ظهر: 12:10
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:23
اذان مغرب: 19:44
اذان عشاء: 20:42
نیمه شب شرعی: 23:17
دوشنبه 19 تیر 1402
اذان صبح: 03:12
طلوع خورشید: 04:57
اذان ظهر: 12:10
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:23
اذان مغرب: 19:43
اذان عشاء: 20:42
نیمه شب شرعی: 23:17
سه شنبه 20 تیر 1402
اذان صبح: 03:13
طلوع خورشید: 04:57
اذان ظهر: 12:10
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:22
اذان مغرب: 19:43
اذان عشاء: 20:41
نیمه شب شرعی: 23:18
چهارشنبه 21 تیر 1402
اذان صبح: 03:14
طلوع خورشید: 04:58
اذان ظهر: 12:10
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:22
اذان مغرب: 19:43
اذان عشاء: 20:41
نیمه شب شرعی: 23:18
پنجشنبه 22 تیر 1402
اذان صبح: 03:15
طلوع خورشید: 04:58
اذان ظهر: 12:10
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:22
اذان مغرب: 19:42
اذان عشاء: 20:40
نیمه شب شرعی: 23:18
جمعه 23 تیر 1402
اذان صبح: 03:16
طلوع خورشید: 04:59
اذان ظهر: 12:10
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:21
اذان مغرب: 19:42
اذان عشاء: 20:39
نیمه شب شرعی: 23:18
شنبه 24 تیر 1402
اذان صبح: 03:17
طلوع خورشید: 05:00
اذان ظهر: 12:10
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:21
اذان مغرب: 19:41
اذان عشاء: 20:39
نیمه شب شرعی: 23:19
یکشنبه 25 تیر 1402
اذان صبح: 03:18
طلوع خورشید: 05:00
اذان ظهر: 12:10
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:20
اذان مغرب: 19:41
اذان عشاء: 20:38
نیمه شب شرعی: 23:19
دوشنبه 26 تیر 1402
اذان صبح: 03:19
طلوع خورشید: 05:01
اذان ظهر: 12:10
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:20
اذان مغرب: 19:40
اذان عشاء: 20:37
نیمه شب شرعی: 23:19
سه شنبه 27 تیر 1402
اذان صبح: 03:20
طلوع خورشید: 05:02
اذان ظهر: 12:11
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:19
اذان مغرب: 19:40
اذان عشاء: 20:37
نیمه شب شرعی: 23:19
چهارشنبه 28 تیر 1402
اذان صبح: 03:21
طلوع خورشید: 05:02
اذان ظهر: 12:11
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:19
اذان مغرب: 19:39
اذان عشاء: 20:36
نیمه شب شرعی: 23:20
پنجشنبه 29 تیر 1402
اذان صبح: 03:22
طلوع خورشید: 05:03
اذان ظهر: 12:11
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:18
اذان مغرب: 19:38
اذان عشاء: 20:35
نیمه شب شرعی: 23:20
جمعه 30 تیر 1402
اذان صبح: 03:23
طلوع خورشید: 05:04
اذان ظهر: 12:11
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:17
اذان مغرب: 19:38
اذان عشاء: 20:34
نیمه شب شرعی: 23:20
شنبه 31 تیر 1402
اذان صبح: 03:24
طلوع خورشید: 05:04
اذان ظهر: 12:11
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:17
اذان مغرب: 19:37
اذان عشاء: 20:33
نیمه شب شرعی: 23:20
یکشنبه 01 مرداد 1402
اذان صبح: 03:25
طلوع خورشید: 05:05
اذان ظهر: 12:11
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:16
اذان مغرب: 19:36
اذان عشاء: 20:32
نیمه شب شرعی: 23:21
دوشنبه 02 مرداد 1402
اذان صبح: 03:26
طلوع خورشید: 05:06
اذان ظهر: 12:11
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:15
اذان مغرب: 19:36
اذان عشاء: 20:31
نیمه شب شرعی: 23:21
سه شنبه 03 مرداد 1402
اذان صبح: 03:27
طلوع خورشید: 05:07
اذان ظهر: 12:11
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:15
اذان مغرب: 19:35
اذان عشاء: 20:31
نیمه شب شرعی: 23:21
چهارشنبه 04 مرداد 1402
اذان صبح: 03:28
طلوع خورشید: 05:07
اذان ظهر: 12:11
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:14
اذان مغرب: 19:34
اذان عشاء: 20:30
نیمه شب شرعی: 23:21
پنجشنبه 05 مرداد 1402
اذان صبح: 03:29
طلوع خورشید: 05:08
اذان ظهر: 12:11
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:13
اذان مغرب: 19:33
اذان عشاء: 20:29
نیمه شب شرعی: 23:21
جمعه 06 مرداد 1402
اذان صبح: 03:30
طلوع خورشید: 05:09
اذان ظهر: 12:11
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:12
اذان مغرب: 19:32
اذان عشاء: 20:28
نیمه شب شرعی: 23:21
شنبه 07 مرداد 1402
اذان صبح: 03:31
طلوع خورشید: 05:10
اذان ظهر: 12:11
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:12
اذان مغرب: 19:32
اذان عشاء: 20:26
نیمه شب شرعی: 23:22
یکشنبه 08 مرداد 1402
اذان صبح: 03:33
طلوع خورشید: 05:10
اذان ظهر: 12:11
اذان عصر: 15:58
غروب خورشید: 19:11
اذان مغرب: 19:31
اذان عشاء: 20:25
نیمه شب شرعی: 23:22
دوشنبه 09 مرداد 1402
اذان صبح: 03:34
طلوع خورشید: 05:11
اذان ظهر: 12:11
اذان عصر: 15:57
غروب خورشید: 19:10
اذان مغرب: 19:30
اذان عشاء: 20:24
نیمه شب شرعی: 23:22