اوقات شرعی شهر تهران استان تهران

اوقات شرعی

برای یافتن اوقات شرعی شهرها در سایت جدول یاب کافی است نام استان و نام شهر مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کنید تا از اوقات شرعی امروز و روزهای آینده باخبر شوید.


چهارشنبه 04 خرداد 1401 تاریخ امروز
استان: تهران
شهر: تهران
23 شَوّال 1443 هجری قمری
اذان صبح: 04:11
طلوع خورشید: 05:53
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:10
اذان مغرب: 20:31
اذان عشاء: 21:27
نیمه شب شرعی: 00:11
پنجشنبه 05 خرداد 1401
اذان صبح: 04:11
طلوع خورشید: 05:52
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:11
اذان مغرب: 20:31
اذان عشاء: 21:28
نیمه شب شرعی: 00:11
جمعه 06 خرداد 1401
اذان صبح: 04:10
طلوع خورشید: 05:52
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:11
اذان مغرب: 20:32
اذان عشاء: 21:29
نیمه شب شرعی: 00:11
شنبه 07 خرداد 1401
اذان صبح: 04:09
طلوع خورشید: 05:52
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:12
اذان مغرب: 20:33
اذان عشاء: 21:30
نیمه شب شرعی: 00:11
یکشنبه 08 خرداد 1401
اذان صبح: 04:08
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:13
اذان مغرب: 20:34
اذان عشاء: 21:31
نیمه شب شرعی: 00:11
دوشنبه 09 خرداد 1401
اذان صبح: 04:08
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:14
اذان مغرب: 20:34
اذان عشاء: 21:32
نیمه شب شرعی: 00:11
سه شنبه 10 خرداد 1401
اذان صبح: 04:07
طلوع خورشید: 05:50
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:51
غروب خورشید: 20:14
اذان مغرب: 20:35
اذان عشاء: 21:33
نیمه شب شرعی: 00:11
شنبه 04 تیر 1401
اذان صبح: 04:03
طلوع خورشید: 05:50
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:56
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:14
یکشنبه 05 تیر 1401
اذان صبح: 04:04
طلوع خورشید: 05:50
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:56
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:14
دوشنبه 06 تیر 1401
اذان صبح: 04:04
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:57
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:46
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:14
سه شنبه 07 تیر 1401
اذان صبح: 04:05
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:57
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:46
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:14
چهارشنبه 08 تیر 1401
اذان صبح: 04:05
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:57
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:46
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:15
پنجشنبه 09 تیر 1401
اذان صبح: 04:06
طلوع خورشید: 05:52
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:57
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:46
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:15