اوقات شرعی شهر تهران استان تهران

اوقات شرعی

برای یافتن اوقات شرعی شهرها در سایت جدول یاب کافی است نام استان و نام شهر مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کنید تا از اوقات شرعی امروز و روزهای آینده باخبر شوید.


سه شنبه 28 دی 1400 تاریخ امروز
استان: تهران
شهر: تهران
14 جُمادى الآخرة 1443 هجری قمری
اذان صبح: 05:45
طلوع خورشید: 07:13
اذان ظهر: 12:15
اذان عصر: 14:57
غروب خورشید: 17:17
اذان مغرب: 17:37
اذان عشاء: 18:26
نیمه شب شرعی: 23:31
چهارشنبه 29 دی 1400
اذان صبح: 05:45
طلوع خورشید: 07:12
اذان ظهر: 12:15
اذان عصر: 14:58
غروب خورشید: 17:18
اذان مغرب: 17:38
اذان عشاء: 18:27
نیمه شب شرعی: 23:31
پنجشنبه 30 دی 1400
اذان صبح: 05:44
طلوع خورشید: 07:12
اذان ظهر: 12:15
اذان عصر: 14:59
غروب خورشید: 17:19
اذان مغرب: 17:39
اذان عشاء: 18:28
نیمه شب شرعی: 23:32
جمعه 01 بهمن 1400
اذان صبح: 05:44
طلوع خورشید: 07:12
اذان ظهر: 12:16
اذان عصر: 15:00
غروب خورشید: 17:20
اذان مغرب: 17:40
اذان عشاء: 18:29
نیمه شب شرعی: 23:32
شنبه 02 بهمن 1400
اذان صبح: 05:44
طلوع خورشید: 07:11
اذان ظهر: 12:16
اذان عصر: 15:01
غروب خورشید: 17:21
اذان مغرب: 17:41
اذان عشاء: 18:30
نیمه شب شرعی: 23:32
یکشنبه 03 بهمن 1400
اذان صبح: 05:43
طلوع خورشید: 07:11
اذان ظهر: 12:16
اذان عصر: 15:02
غروب خورشید: 17:22
اذان مغرب: 17:42
اذان عشاء: 18:31
نیمه شب شرعی: 23:33
دوشنبه 04 بهمن 1400
اذان صبح: 05:43
طلوع خورشید: 07:10
اذان ظهر: 12:16
اذان عصر: 15:03
غروب خورشید: 17:23
اذان مغرب: 17:43
اذان عشاء: 18:32
نیمه شب شرعی: 23:33
سه شنبه 05 بهمن 1400
اذان صبح: 05:42
طلوع خورشید: 07:09
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:03
غروب خورشید: 17:24
اذان مغرب: 17:44
اذان عشاء: 18:33
نیمه شب شرعی: 23:33
چهارشنبه 06 بهمن 1400
اذان صبح: 05:42
طلوع خورشید: 07:09
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:04
غروب خورشید: 17:25
اذان مغرب: 17:45
اذان عشاء: 18:34
نیمه شب شرعی: 23:34
پنجشنبه 07 بهمن 1400
اذان صبح: 05:42
طلوع خورشید: 07:08
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:05
غروب خورشید: 17:26
اذان مغرب: 17:46
اذان عشاء: 18:35
نیمه شب شرعی: 23:34
جمعه 08 بهمن 1400
اذان صبح: 05:41
طلوع خورشید: 07:08
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:06
غروب خورشید: 17:28
اذان مغرب: 17:47
اذان عشاء: 18:35
نیمه شب شرعی: 23:34
شنبه 09 بهمن 1400
اذان صبح: 05:41
طلوع خورشید: 07:07
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:07
غروب خورشید: 17:29
اذان مغرب: 17:48
اذان عشاء: 18:36
نیمه شب شرعی: 23:35
یکشنبه 10 بهمن 1400
اذان صبح: 05:40
طلوع خورشید: 07:06
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:08
غروب خورشید: 17:30
اذان مغرب: 17:49
اذان عشاء: 18:37
نیمه شب شرعی: 23:35
دوشنبه 11 بهمن 1400
اذان صبح: 05:39
طلوع خورشید: 07:05
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:09
غروب خورشید: 17:31
اذان مغرب: 17:50
اذان عشاء: 18:38
نیمه شب شرعی: 23:35
جمعه 29 بهمن 1400
اذان صبح: 05:24
طلوع خورشید: 06:48
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:23
غروب خورشید: 17:49
اذان مغرب: 18:07
اذان عشاء: 18:55
نیمه شب شرعی: 23:37
شنبه 30 بهمن 1400
اذان صبح: 05:23
طلوع خورشید: 06:47
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:24
غروب خورشید: 17:50
اذان مغرب: 18:08
اذان عشاء: 18:56
نیمه شب شرعی: 23:37
یکشنبه 01 اسفند 1400
اذان صبح: 05:22
طلوع خورشید: 06:46
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:24
غروب خورشید: 17:51
اذان مغرب: 18:09
اذان عشاء: 18:56
نیمه شب شرعی: 23:37
دوشنبه 02 اسفند 1400
اذان صبح: 05:21
طلوع خورشید: 06:45
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:25
غروب خورشید: 17:52
اذان مغرب: 18:10
اذان عشاء: 18:57
نیمه شب شرعی: 23:36
سه شنبه 03 اسفند 1400
اذان صبح: 05:20
طلوع خورشید: 06:44
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:26
غروب خورشید: 17:53
اذان مغرب: 18:11
اذان عشاء: 18:58
نیمه شب شرعی: 23:36
چهارشنبه 04 اسفند 1400
اذان صبح: 05:19
طلوع خورشید: 06:42
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:26
غروب خورشید: 17:54
اذان مغرب: 18:12
اذان عشاء: 18:59
نیمه شب شرعی: 23:36
پنجشنبه 05 اسفند 1400
اذان صبح: 05:18
طلوع خورشید: 06:41
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:27
غروب خورشید: 17:55
اذان مغرب: 18:13
اذان عشاء: 19:00
نیمه شب شرعی: 23:36
جمعه 06 اسفند 1400
اذان صبح: 05:16
طلوع خورشید: 06:40
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:27
غروب خورشید: 17:56
اذان مغرب: 18:14
اذان عشاء: 19:01
نیمه شب شرعی: 23:36
شنبه 07 اسفند 1400
اذان صبح: 05:15
طلوع خورشید: 06:39
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:28
غروب خورشید: 17:57
اذان مغرب: 18:15
اذان عشاء: 19:02
نیمه شب شرعی: 23:36
یکشنبه 08 اسفند 1400
اذان صبح: 05:14
طلوع خورشید: 06:37
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:29
غروب خورشید: 17:58
اذان مغرب: 18:16
اذان عشاء: 19:03
نیمه شب شرعی: 23:36
دوشنبه 09 اسفند 1400
اذان صبح: 05:13
طلوع خورشید: 06:36
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:29
غروب خورشید: 17:58
اذان مغرب: 18:17
اذان عشاء: 19:04
نیمه شب شرعی: 23:36