اوقات شرعی تهران

استان :
شهر :
سه‌شنبه 08 خرداد 1403
تاریخ هجری قمری 20 ذوالقعدة 1445
اذان صبح 03:08
طلوع خورشید 04:51
اذان ظهر 12:02
اذان عصر 15:50
غروب خورشید 19:12
اذان مغرب 19:33
اذان عشاء 20:31
نیمه شب شرعی 23:10
چهارشنبه 09 خرداد 1403
تاریخ هجری قمری 21 ذوالقعدة 1445
اذان صبح 03:08
طلوع خورشید 04:51
اذان ظهر 12:02
اذان عصر 15:50
غروب خورشید 19:13
اذان مغرب 19:34
اذان عشاء 20:31
نیمه شب شرعی 23:10
پنج‌شنبه 10 خرداد 1403
تاریخ هجری قمری 22 ذوالقعدة 1445
اذان صبح 03:07
طلوع خورشید 04:50
اذان ظهر 12:02
اذان عصر 15:50
غروب خورشید 19:14
اذان مغرب 19:35
اذان عشاء 20:32
نیمه شب شرعی 23:10
جمعه 11 خرداد 1403
تاریخ هجری قمری 23 ذوالقعدة 1445
اذان صبح 03:06
طلوع خورشید 04:50
اذان ظهر 12:02
اذان عصر 15:50
غروب خورشید 19:14
اذان مغرب 19:35
اذان عشاء 20:33
نیمه شب شرعی 23:10
جمعه 08 تیر 1403
تاریخ هجری قمری 21 ذوالحجة 1445
اذان صبح 03:05
طلوع خورشید 04:51
اذان ظهر 12:08
اذان عصر 15:57
غروب خورشید 19:24
اذان مغرب 19:45
اذان عشاء 20:45
نیمه شب شرعی 23:14
شنبه 09 تیر 1403
تاریخ هجری قمری 22 ذوالحجة 1445
اذان صبح 03:05
طلوع خورشید 04:51
اذان ظهر 12:08
اذان عصر 15:57
غروب خورشید 19:24
اذان مغرب 19:45
اذان عشاء 20:45
نیمه شب شرعی 23:15
یکشنبه 10 تیر 1403
تاریخ هجری قمری 23 ذوالحجة 1445
اذان صبح 03:06
طلوع خورشید 04:52
اذان ظهر 12:08
اذان عصر 15:57
غروب خورشید 19:24
اذان مغرب 19:45
اذان عشاء 20:44
نیمه شب شرعی 23:15
اشتراک گذاری