مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 1120
درجه: آسان
تاریخ: 03 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1119
درجه: متوسط
تاریخ: 01 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1118
درجه: آسان
تاریخ: 31 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن انگلیسی 19
درجه: آسان
تاریخ: 29 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1117
درجه: آسان
تاریخ: 27 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1116
درجه: آسان
تاریخ: 25 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1115
درجه: آسان
تاریخ: 24 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1114
درجه: آسان
تاریخ: 22 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1113
درجه: آسان
تاریخ: 20 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1112
درجه: آسان
تاریخ: 18 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1111
درجه: آسان
تاریخ: 17 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن انگلیسی 19
درجه: آسان
تاریخ: 15 تیر 1401
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: