مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 1110
درجه: آسان
تاریخ: 13 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1109
درجه: آسان
تاریخ: 11 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1108
درجه: آسان
تاریخ: 10 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1107
درجه: آسان
تاریخ: 08 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن انگلیسی 18
درجه: آسان
تاریخ: 06 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1106
درجه: آسان
تاریخ: 04 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1105
درجه: آسان
تاریخ: 03 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1104
درجه: آسان
تاریخ: 01 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1103
درجه: آسان
تاریخ: 30 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1102
درجه: آسان
تاریخ: 28 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1101
درجه: آسان
تاریخ: 27 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1100
درجه: آسان
تاریخ: 25 خرداد 1401
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: