مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 1001
درجه: سخت
تاریخ: 09 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1000
درجه: متوسط
تاریخ: 08 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 999
درجه: آسان
تاریخ: 07 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 998
درجه: سخت
تاریخ: 06 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 997
درجه: متوسط
تاریخ: 05 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 996
درجه: آسان
تاریخ: 04 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 995
درجه: سخت
تاریخ: 03 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 994
درجه: متوسط
تاریخ: 02 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 993
درجه: آسان
تاریخ: 01 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 992
درجه: سخت
تاریخ: 30 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 991
درجه: متوسط
تاریخ: 29 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 990
درجه: آسان
تاریخ: 28 آذر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: