مسابقه جدول

پایگاه خبری جدول یاب برای علاقه مندان به حل جدول و شرکت در مسابقات جدولی بخش ویژه "مسابقه جدول" را راه اندازی کرده است. در این بخش دو مسابقه طراحی شده است:
1- «مسابقه جدول ماهانه»
2- «لیگ جدول»
این دو مسابقه با دو سبک متفاوت به لحاظ سبک برگزاری، روزهای انجام مسابقه، امتیاز و مدت انجام طراحی شده اند. خبر خوب اینکه هر دو مسابقه جایزه دارند! با کلیک بر روی آیکون هر مسابقه و انتقال به صفحه مربوطه می توانید قوانین و راهنمایی های لازم را مطالعه کنید.