مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 966
درجه: سخت
تاریخ: 02 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 965
درجه: متوسط
تاریخ: 01 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 964
درجه: آسان
تاریخ: 30 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 963
درجه: سخت
تاریخ: 29 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 962
درجه: متوسط
تاریخ: 28 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 961
درجه: آسان
تاریخ: 27 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 960
درجه: سخت
تاریخ: 26 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 959
درجه: متوسط
تاریخ: 25 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 958
درجه: آسان
تاریخ: 24 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 957
درجه: سخت
تاریخ: 23 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 956
درجه: متوسط
تاریخ: 22 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 955
درجه: آسان
تاریخ: 21 آبان 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: