مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری 28 مرداد
درجه: آسان
تاریخ: 28 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری یک مورخ
درجه: آسان
تاریخ: 26 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری پرچم یک کشور
درجه: آسان
تاریخ: 24 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری یک محقق
درجه: آسان
تاریخ: 22 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری یک دانشمند
درجه: آسان
تاریخ: 21 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری شهادت امام سجاد(ع)
درجه: آسان
تاریخ: 19 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری روز خبرنگار
درجه: آسان
تاریخ: 17 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری عاشورا و تاسوعا
درجه: آسان
تاریخ: 15 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری یک واقعه تاریخی
درجه: آسان
تاریخ: 14 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری یک موسیقی دان
درجه: آسان
تاریخ: 12 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری جشن چله تابستان
درجه: آسان
تاریخ: 10 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری یک فیلسوف
درجه: آسان
تاریخ: 08 مرداد 1401
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: