مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری 203 یک پژوهشگر
درجه: آسان
تاریخ: 21 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 202 تاریخی
درجه: آسان
تاریخ: 20 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 201 یک جهانگرد
درجه: آسان
تاریخ: 19 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 200 یک دانشمند
درجه: آسان
تاریخ: 18 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 199 یک ورزشکار فقید
درجه: آسان
تاریخ: 17 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 198 شهادت حضرت فاطمه(س)
درجه: آسان
تاریخ: 16 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 197 دی به مهر روز؛ سومین جشن دیگان
درجه: آسان
تاریخ: 15 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 196 روز جهاد کشاورزی
درجه: آسان
تاریخ: 14 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 195 شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
درجه: آسان
تاریخ: 13 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 194 نخستین عکس از ماه
درجه: آسان
تاریخ: 12 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 193 جشن آغاز سال نو میلادی
درجه: آسان
تاریخ: 11 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 192 یک اختراع
درجه: آسان
تاریخ: 10 دی 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: