مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری شهادت امام محمد باقر(ع)
درجه: آسان
تاریخ: 15 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری جشن تیرگان
درجه: آسان
تاریخ: 13 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری یک ادیب
درجه: آسان
تاریخ: 11 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری روز صنعت و معدن
درجه: آسان
تاریخ: 10 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری شهادت امام محمد تقی(ع)
درجه: آسان
تاریخ: 08 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری قوه قضاییه
درجه: آسان
تاریخ: 06 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری یک ادیب
درجه: آسان
تاریخ: 04 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری یک بازیگر
درجه: آسان
تاریخ: 03 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری جشن آب پاشونک
درجه: آسان
تاریخ: 01 تیر 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری یک انديشمند
درجه: آسان
تاریخ: 30 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری یک نویسنده
درجه: آسان
تاریخ: 28 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری روز جهانی بیابان زدایی
درجه: آسان
تاریخ: 27 خرداد 1401
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: