مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری 191 یک نویسنده
درجه: آسان
تاریخ: 09 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 190 دی به آذر روز، دومین جشن دیگان
درجه: آسان
تاریخ: 08 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 189 تاریخی
درجه: آسان
تاریخ: 07 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 188 یک سایت
درجه: آسان
تاریخ: 06 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 187 سالروز زلزله بم
درجه: آسان
تاریخ: 05 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 186 جشن کریسمس
درجه: آسان
تاریخ: 04 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 185 روز ثبت احوال
درجه: آسان
تاریخ: 03 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 184 روز ملي ژاپن
درجه: آسان
تاریخ: 02 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 183 جشن خرم روز
درجه: آسان
تاریخ: 01 دی 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 182 شب یلدا
درجه: آسان
تاریخ: 30 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 181 یک نویسنده
درجه: آسان
تاریخ: 29 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 180 یک شاعر
درجه: آسان
تاریخ: 28 آذر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: