مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری روز دزفول و مقاومت و پایداری
درجه: آسان
تاریخ: 04 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری روز بهره وری و بهینه سازی مصرف
درجه: آسان
تاریخ: 02 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری روز اهدای عضو
درجه: آسان
تاریخ: 31 اردیبهشت 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری روز جهانی زنبورعسل
درجه: آسان
تاریخ: 30 اردیبهشت 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری سریال جادوگر
درجه: آسان
تاریخ: 28 اردیبهشت 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری روز جهانی پسر
درجه: آسان
تاریخ: 26 اردیبهشت 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری روز بزرگداشت فردوسی
درجه: آسان
تاریخ: 24 اردیبهشت 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری روز جهانی پرستار
درجه: آسان
تاریخ: 23 اردیبهشت 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری سریال حکم رشد
درجه: آسان
تاریخ: 21 اردیبهشت 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر
درجه: آسان
تاریخ: 19 اردیبهشت 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری روز اسناد ملی و میراث مکتوب
درجه: آسان
تاریخ: 17 اردیبهشت 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری جشن بهاربد یا میانه بهار
درجه: آسان
تاریخ: 16 اردیبهشت 1401
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: