مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری 167 روز حسابدار
درجه: آسان
تاریخ: 15 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 166 یک محقق و اديب
درجه: آسان
تاریخ: 14 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 165 روز بیمه
درجه: آسان
تاریخ: 13 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 164 روز جهانی کم‌توانان
درجه: آسان
تاریخ: 12 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 163 توپ طلای لیونل مسی
درجه: آسان
تاریخ: 11 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 162 روز جهانی ایدز
درجه: آسان
تاریخ: 10 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 161 جشن آذرگان
درجه: آسان
تاریخ: 09 آذر 1400
حل جدول
‌‌شرح در متن تصویری 160 پشه‌ «آئِدِس»
درجه: آسان
تاریخ: 08 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 159 روز نیروی دریایی
درجه: آسان
تاریخ: 07 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 158 یک هنرمند فقید
درجه: آسان
تاریخ: 06 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 157 سالروز تشکیل بسیج مستضعفان
درجه: آسان
تاریخ: 05 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 156 روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
درجه: آسان
تاریخ: 04 آذر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: