مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری 179 آشنایی با پرچم یک کشور
درجه: آسان
تاریخ: 27 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 178 روز حمل و نقل
درجه: آسان
تاریخ: 26 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 177 روز پژوهش
درجه: آسان
تاریخ: 25 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 176 یک فیزیکدان
درجه: آسان
تاریخ: 24 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 175 یک فیلسوف
درجه: آسان
تاریخ: 23 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 174 یک بازیگر
درجه: آسان
تاریخ: 22 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 173 ورود اولين اتومبيل به ايران
درجه: آسان
تاریخ: 21 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 172 روز جهانی کوه‌نوردی
درجه: آسان
تاریخ: 20 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 171 ولادت حضرت زینب (ٍس) و روز پرستار و بهورز
درجه: آسان
تاریخ: 19 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 170 یک شاعر و نویسنده
درجه: آسان
تاریخ: 18 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 169 یک کارگردان
درجه: آسان
تاریخ: 17 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 168 روز دانشجو
درجه: آسان
تاریخ: 16 آذر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: