مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری روز ملی گل و گیاه
درجه: آسان
تاریخ: 25 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری روز جهانی سافت بال
درجه: آسان
تاریخ: 23 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری ولادت امام رضا(ع)
درجه: آسان
تاریخ: 21 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری روز جهانی صنایع دستی
درجه: آسان
تاریخ: 20 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری روز جهانی تومور مغزی
درجه: آسان
تاریخ: 18 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری مرحوم سید محمود دعایی
درجه: آسان
تاریخ: 16 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری یک خواننده
درجه: آسان
تاریخ: 14 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری رحلت امام خمینی(ره)
درجه: آسان
تاریخ: 13 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری روز دختر
درجه: آسان
تاریخ: 11 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری روز جهانی بیماری ام اس
درجه: آسان
تاریخ: 09 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری سریال یاغی
درجه: آسان
تاریخ: 07 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری شهادت امام جعفر صادق علیه السلام
درجه: آسان
تاریخ: 06 خرداد 1401
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: