مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری 155 کولاک 392
درجه: آسان
تاریخ: 03 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 154 کلبه سرگرمی409
درجه: آسان
تاریخ: 02 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 153 آذر جشن
درجه: آسان
تاریخ: 01 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 152 یک فیلم
درجه: آسان
تاریخ: 30 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 151 روز جهانی کودک
درجه: آسان
تاریخ: 29 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 150 روز جهانی مرد
درجه: آسان
تاریخ: 28 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 149 روز جهانی فلسفه
درجه: آسان
تاریخ: 27 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 148 ورزشی
درجه: آسان
تاریخ: 26 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 147 وفات حضرت معصومه(س)
درجه: آسان
تاریخ: 25 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 146 روز کتاب و کتاب خوانی
درجه: آسان
تاریخ: 24 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 145 روز جهانی دیابت
درجه: آسان
تاریخ: 23 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 145 رمزدار
درجه: آسان
تاریخ: 22 آبان 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: