مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 965
درجه: متوسط
تاریخ: 04 بهمن 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 964
درجه: آسان
تاریخ: 03 بهمن 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 963
درجه: سخت
تاریخ: 02 بهمن 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 962
درجه: متوسط
تاریخ: 30 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 961
درجه: آسان
تاریخ: 29 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 960
درجه: سخت
تاریخ: 28 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 959
درجه: متوسط
تاریخ: 27 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 958
درجه: آسان
تاریخ: 26 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 957
درجه: سخت
تاریخ: 25 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 956
درجه: متوسط
تاریخ: 24 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 955
درجه: آسان
تاریخ: 23 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 954
درجه: سخت
تاریخ: 22 دی 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: