مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 905
درجه: سخت
تاریخ: 03 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 904
درجه: متوسط
تاریخ: 02 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 903
درجه: آسان
تاریخ: 01 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 902
درجه: آسان
تاریخ: 30 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 901
درجه: سخت
تاریخ: 29 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 900
درجه: متوسط
تاریخ: 28 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 899
درجه: آسان
تاریخ: 27 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 898
درجه: متوسط
تاریخ: 26 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 897
درجه: سخت
تاریخ: 25 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 896
درجه: آسان
تاریخ: 24 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 895
درجه: سخت
تاریخ: 23 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 894
درجه: متوسط
تاریخ: 22 آبان 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: