مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


متقاطع شماره 1079
درجه: سخت
تاریخ: 05 مرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1078
درجه: متوسط
تاریخ: 03 مرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1077
درجه: آسان
تاریخ: 01 مرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1076
درجه: سخت
تاریخ: 31 تیر 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1075
درجه: متوسط
تاریخ: 29 تیر 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1074
درجه: آسان
تاریخ: 27 تیر 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1073
درجه: سخت
تاریخ: 25 تیر 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1072
درجه: متوسط
تاریخ: 24 تیر 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1071
درجه: آسان
تاریخ: 22 تیر 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1070
درجه: سخت
تاریخ: 20 تیر 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1069
درجه: متوسط
تاریخ: 18 تیر 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1068
درجه: آسان
تاریخ: 17 تیر 1401
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: