معنی مصاص

مصاص
معادل ابجد

مصاص در معادل ابجد

مصاص
  • 221
حل جدول

مصاص در حل جدول

  • خالص از هر چیز
فرهنگ معین

مصاص در فرهنگ معین

  • (مُ) [ع.] (اِ.) خالص از هر چیزی.
لغت نامه دهخدا

مصاص در لغت نامه دهخدا

  • مصاص. [م ُ](ع اِ) خالص از هر چیزی. واحد و جمع در وی یکسان است. (از منتهی الارب)(آنندراج). گویند: هو مصاص قومه و هم مصاص الاقوام. (ناظم الاطباء). خالص. (مهذب الاسماء). خالص هر چیزی، و آن با ضاد به صورت مضاض نیز آید. (از نشوءاللغه ص 139). || راز. سر: مصاص الشی ٔ؛سر و منبت آن. گویند: فلان کریم المصاص. (از اقرب الموارد). ||(ص) گرامی نژاد و پاکیزه گوهر. (منتهی الارب)(ناظم الاطباء)(آنندراج). پاک نسب. || رجل مصاص، مرد سخت و شدید. توضیح بیشتر ...
  • مصاص. [م َص ْ صا](ع ص) مکنده. (ناظم الاطباء). بسیار مکنده. || حجام. (اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مصاص در فرهنگ عمید

  • راز، سر،

    خالص چیزی،
فرهنگ فارسی هوشیار

مصاص در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ راز، پاک گوهر، مکیدنی، ناب (اسم) راز سر، خالص
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه