معنی افترا

لغت نامه دهخدا

افترا

افترا. [اِ ت ِ] (اِ) مأخوذ از تازی، نسبت دروغ و کذب بکسی. تهمت و اسناد خیانت. هر چیز ناحق و برخلاف واقع. (ناظم الاطباء). همان افتراء عربی است که در کتابت و تلفظ فارسی همزه ٔ آن ساقط شده است. بهتان. (غیاث اللغات). تهمت. بهتان.


افترا زدن

افترا زدن. [اِ ت ِ زَ دَ] (مص مرکب) تهمت زدن. دروغ بستن بکسی. بدروغ چیزی بکسی بستن. و رجوع به افتراء شود.

حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

افترا

دروغ گفتن بر کسی و بهتان، تهمت ‎ (مصدر) تهمت زدن بدروغ نسبت خیانت یا عمل بد بکسی دادن، (اسم) بهتان.


افترا کار

شاخچه بند سخن زن

فرهنگ عمید

افترا

تهمت زدن، به دروغ نسبت خیانت یا گناه به کسی دادن،

مترادف و متضاد زبان فارسی

افترا

بهتان، تهمت، دروغ، غیبت، فریه، کذب

فارسی به انگلیسی

افترا

Aspersion, Calumny, Defamation, Scandal, Slander, Smear


افترا (حقوق‌)

Libel


افترا آمیزانه‌

Defamatory


افترا بستن‌

Traduce, Vilify

فارسی به عربی

افترا

تشهیر، طین


افترا زدن

تشهیر، عیب

معادل ابجد

افترا

682

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری