معنی افترا در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

افترا. [اِ ت ِ] (اِ) مأخوذ از تازی، نسبت دروغ و کذب بکسی. تهمت و اسناد خیانت. هر چیز ناحق و برخلاف واقع. (ناظم الاطباء). همان افتراء عربی است که در کتابت و تلفظ فارسی همزه ٔ آن ساقط شده است. بهتان. (غیاث اللغات). تهمت. بهتان.

فرهنگ عمید

تهمت زدن، به دروغ نسبت خیانت یا گناه به کسی دادن،

حل جدول

تهمت

مترادف و متضاد زبان فارسی

بهتان، تهمت، دروغ، غیبت، فریه، کذب

فرهنگ فارسی هوشیار

دروغ گفتن بر کسی و بهتان، تهمت ‎ (مصدر) تهمت زدن بدروغ نسبت خیانت یا عمل بد بکسی دادن، (اسم) بهتان.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر