مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری روز بزرگداشت عطار نیشابوری
درجه: آسان
تاریخ: 24 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری روز دندانپزشک
درجه: آسان
تاریخ: 22 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری جشن فروردینگان
درجه: آسان
تاریخ: 20 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری سریال از سرنوشت ۴
درجه: آسان
تاریخ: 19 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری سروش روز،جشن سروشگان
درجه: آسان
تاریخ: 17 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری سریال راز بقا
درجه: آسان
تاریخ: 15 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری 261 روز امید، روز شادباش نویسی
درجه: آسان
تاریخ: 09 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری 260 سریال نوروزی دردسرهای شیرین
درجه: آسان
تاریخ: 08 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری 259 سریال نوروزی خداداد
درجه: آسان
تاریخ: 07 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن تصویری 258 سریال نوروزی زیرخاکی ۳
درجه: آسان
تاریخ: 06 فروردین 1401
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: