مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری 144 نویسنده، کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون
درجه: آسان
تاریخ: 21 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 143 تاریخی
درجه: آسان
تاریخ: 20 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 142 یک نویسنده
درجه: آسان
تاریخ: 19 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 141
درجه: آسان
تاریخ: 18 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 140 یک نقاش
درجه: آسان
تاریخ: 17 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 139 یک کاریکاتوریست
درجه: آسان
تاریخ: 16 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 138 جشن میانه پاییز
درجه: آسان
تاریخ: 15 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 137 روز فرهنگ عمومی
درجه: آسان
تاریخ: 14 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 136 روز دانش آموز
درجه: آسان
تاریخ: 13 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 135 یک جغرافی‌دان
درجه: آسان
تاریخ: 12 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 134 یک دانشمند
درجه: آسان
تاریخ: 11 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 133 آبان روز، جشن آبانگان
درجه: آسان
تاریخ: 10 آبان 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: