معنی مطاع

مطاع
معادل ابجد

مطاع در معادل ابجد

مطاع
 • 120
حل جدول

مطاع در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مطاع در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اطاعت‌شده،

  (متضاد) مطیع، فرمان‌روا
فرهنگ معین

مطاع در فرهنگ معین

 • (مُ) [ع. ] (اِمف. ) اطاعت شده، در خور اطاعت، کسی که از او فرمان برداری و اطاعت کنند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مطاع در لغت نامه دهخدا

 • مطاع. [م ُ](ع ص) اطاعت و فرمانبرداری کرده شده یعنی کسی که مردم اطاعت او کرده باشند و مطیع او شوند. (غیاث)(آنندراج). کسی و یا چیزی که مردم مطیع و فرمانبردار وی باشند و اطاعت آن را کنند. (ناظم الاطباء):
  نهم چار بالش در ایوان عزلت
  زنم چند نوبت چو میر مطاعی.
  خاقانی(دیوان چ سجادی ص 439).
  شفیع، مطاع، نبی کریم
  قسیم جسیم نسیم وسیم.
  سعدی(گلستان).
  - الشح المطاع، بخل و زفتیی که صاحب آن در منع حقوق مردم مطیع و فرمانبر آن باشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مطاع در فرهنگ عمید

 • کسی که مردم از او فرمان‌برداری و اطاعت کنند، اطاعت‌شده، فرمان‌برده‌شده،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

مطاع در فرهنگ فارسی هوشیار

 • اطاعت و فرمانبرداری کرده شده
فرهنگ فارسی آزاد

مطاع در فرهنگ فارسی آزاد

 • مُطاع، اطاعت شده، شخص یا حکم مورد اطاعت، شخص یا هر امری که از او اطاعت نمایند،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه