معنی فریاد

فریاد
معادل ابجد

فریاد در معادل ابجد

فریاد
 • 295
حل جدول

فریاد در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

فریاد در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بانگ، جیغ، خروش، دادوبیداد، زوزه، شیون، صیحه، ضجه، عربده، غریو، غلغله، فغان، غیه، ناله، نعره، نفیر، ولوله، هیاهو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

فریاد در فرهنگ معین

 • (فَ) (اِ.) بانگ، آواز بلند.
لغت نامه دهخدا

فریاد در لغت نامه دهخدا

 • فریاد. [ف َرْ] (اِ) در زبان پهلوی فری یات به معنی دوست و تکیه و اتکاء و نیز فرهات به معنی یاری، در فارسی باستان ظاهراً فرزاتی مرکب از پیشاوند فرا و دا که به معنی پیش بردن است، در افغانی و ترکی فِریاد و رویهم به معنی یاری خواستن با آواز بلند و شکایت با آوای رساست. (از حاشیه ٔ برهان چ معین). آواز بلندی که در دادخواهی و استعانت برآرند. (ناظم الاطباء):
  چنین داد پاسخ که من روز و شب
  همی برگشایم به فریاد لب.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فریاد در فرهنگ عمید

 • بانگ، آواز بلند،
  [قدیمی، مجاز]. پناه،
  * فریاد برآوردن: (مصدر لازم) ‹فریاد برداشتن› آواز بلند برآوردن، بانگ کردن، فریاد کردن،
  * فریاد خواستن: (مصدر لازم) [قدیمی، مجاز] یاری‌ خواستن، داد خواستن،
  * فریاد رسیدن: (مصدر متعدی) [مجاز] به ‌فریاد رسیدن، به ‌داد کسی رسیدن، مدد کردن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فریاد در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

فریاد در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

فریاد در فارسی به عربی

 • آهه، بکاء، حی، خطاف، صراخ، صیاح، صیحه، نعیق
نام های ایرانی

فریاد در نام های ایرانی

 • دخترانه و پسرانه، یاری خواستن با صدای بلند، بانگ، رسا، آواز بلند. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

فریاد در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

فریاد در فرهنگ فارسی هوشیار

 • آواز بلندی که در دادخواهی و استعانت برآرند
فرهنگ پهلوی

فریاد در فرهنگ پهلوی

 • صدای رسا، تخلص شاعری هندی
فارسی به ایتالیایی

فریاد در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

فریاد در فارسی به آلمانی

 • Heulen, Schrei (m), Schreien, Weinen
واژه پیشنهادی

فریاد در واژه پیشنهادی

 • دهاز
 • داد، نعره، داد و بیداد، نفیر، غریو، عربده، خروش
 • هوار -ارنان-بانگ-جار-فزع
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید