معنی فریاد به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Agony, Bark, Call, Cry, Exclamation, Howl, Hue, Outcry, Scream, Shout, Whoop, Yell

فارسی به ترکی

feryat

فارسی به عربی

آهه، بکاء، حی، خطاف، صراخ، صیاح، صیحه، نعیق

فارسی به ایتالیایی

grido

urlo

فارسی به آلمانی

Heulen, Schrei (m), Schreien, Weinen

پیشنهادات کاربران

دهاز

داد، نعره، داد و بیداد، نفیر، غریو، عربده، خروش

هوار -ارنان-بانگ-جار-فزع

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر