معنی جریمه

فرهنگ معین

جریمه

(جَ مِ) [ع. جریمه] (ص.) تاوان نقدی که از مجرم گیرند.

فارسی به انگلیسی

جریمه‌

Amercement, Fine, Forfeit, Forfeiture, Infliction, Mulct, Penalization, Penalty

فارسی به ترکی

جریمه‬

para cezası


جریمه کردن‬

ceza vermek, cezalandırmak

فرهنگ عمید

جریمه

پولی که از مجرم گرفته می‌شود، مجازات نقدی،
[مجاز] مجازات،
[قدیمی] گناه، بزه،

فرهنگ فارسی هوشیار

جریمه

گناه، بسیار شر، گناه جنایت

حل جدول

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جریمه

تاوان

کلمات بیگانه به فارسی

جریمه

تاوان

مترادف و متضاد زبان فارسی

جریمه

بادافره، تاوان، خسارت، غرامت، کفاره

فارسی به عربی

جریمه

ضریبه اضافیه، عقوبه، غرامه

فارسی به ایتالیایی

جریمه

contravvenzione

multa

فارسی به آلمانی

جریمه

Fein, Geldstrafe (f), Genau, Strafe (f), Strafgebühr (f)

لغت نامه دهخدا

قابض جریمه

قابض جریمه. [ب ِ ض ِ ج َ م َ / م ِ] (ص مرکب) کسی که تاوان و جریمه در نزد وی جمع میشود. (ناظم الاطباء).

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

جریمه

258

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری