معنی جریمه

جریمه
معادل ابجد

جریمه در معادل ابجد

جریمه
 • 258
حل جدول

جریمه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جریمه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بادافره، تاوان، خسارت، غرامت، کفاره
فرهنگ معین

جریمه در فرهنگ معین

 • (جَ مِ) [ع. جریمه] (ص.) تاوان نقدی که از مجرم گیرند.
فرهنگ عمید

جریمه در فرهنگ عمید

 • پولی که از مجرم گرفته می‌شود، مجازات نقدی،
  [مجاز] مجازات،
  [قدیمی] گناه، بزه،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جریمه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

جریمه در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

جریمه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

جریمه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

جریمه در فارسی به عربی

 • ضریبه اضافیه، عقوبه، غرامه
فرهنگ فارسی هوشیار

جریمه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • گناه، بسیار شر، گناه جنایت
فارسی به ایتالیایی

جریمه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

جریمه در فارسی به آلمانی

 • Fein, Geldstrafe (f), Genau, Strafe (f), Strafgebühr (f)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید