معنی اصرار

اصرار
معادل ابجد

اصرار در معادل ابجد

اصرار
  • 492
حل جدول

اصرار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

اصرار در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ابرام، الحاح، انهماک، پافشاری، پیله، تاکید، سماجت، مداومت
فرهنگ معین

اصرار در فرهنگ معین

  • (اِ) [ع.] (مص ل.) پافشاری کردن.
لغت نامه دهخدا

اصرار در لغت نامه دهخدا

  • اصرار. [اِ] (ع مص) اصرار اسب و خر به گوشش، راست کردن آنرا برای شنیدن. (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). راست کردن اسب گوش را تا بشنود. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). دو گوش راست کردن اسب. (تاج المصادر بیهقی). || اصرار سنبل، آماده ٔ برآمدن گردیدن خوشه. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). صَرَر گردیدن خوشه. (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). رجوع به صرر شود. || دو رفتن و شتافتن. (منتهی الارب). اصرار مرد در دویدن، شتافتن وی. توضیح بیشتر ...
  • اصرار. [اَ] (اِخ) نام قبیله ای از عرب که در قلعه ٔ صُرَر سکونت دارند. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اصرار در فرهنگ عمید

  • ابرام و پافشاری کردن در کاری، پیوسته دنبال کاری رفتن، در امری پایداری کردن، ایستادگی و ثبات بر کاری،
    * اصرار ورزیدن: (مصدر لازم) اصرار کردن، اصرار داشتن، ایستادگی و پافشاری کردن در امری،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

اصرار در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

اصرار در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

اصرار در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

اصرار در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

اصرار در فارسی به عربی

عربی به فارسی

اصرار در عربی به فارسی

  • سرسخت , یکدنده , لجوج , سخت , ترشرو , اصرار , پافشاری , سخت دلی , لجاجت , سختی , سفتی , چسبندگی , سرسختی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

اصرار در فرهنگ فارسی هوشیار

  • پافشاری، سماجت کردن در انجام کاری
فارسی به ایتالیایی

اصرار در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید