معنی آموختنی

لغت نامه دهخدا

آموختنی

آموختنی. [ت َ] (ص لیاقت) درخور آموختن. قابل آموختن:
عشق آمدنی بود نه آموختنی.
ای سوخته ٔ سوخته ٔ سوختنی...
|| آموختن:
حق را تو کجا و رحمت آموختنی.
(منسوب به خیام).

فرهنگ فارسی هوشیار

آموختنی

در خور آموختن


ناآموختنی

(صفت) غیرقابل آموختن تعلیم ناپذیر مقابل آموختنی.

واژه پیشنهادی

انگلیسی به فارسی

teachable

آموختنی

معادل ابجد

آموختنی

1107

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری