معنی آموختنی

آموختنی
معادل ابجد

آموختنی در معادل ابجد

آموختنی
 • 1107
حل جدول

آموختنی در حل جدول

لغت نامه دهخدا

آموختنی در لغت نامه دهخدا

 • آموختنی. [ت َ] (ص لیاقت) درخور آموختن. قابل آموختن:
  عشق آمدنی بود نه آموختنی.
  ای سوخته ٔ سوخته ٔ سوختنی.
  || آموختن:
  حق را تو کجا و رحمت آموختنی.
  (منسوب به خیام). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آموختنی در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید