معنی آموختنی در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

آموختنی. [ت َ] (ص لیاقت) درخور آموختن. قابل آموختن:
عشق آمدنی بود نه آموختنی.
ای سوخته ٔ سوخته ٔ سوختنی...
|| آموختن:
حق را تو کجا و رحمت آموختنی.
(منسوب به خیام).

حل جدول

یادگرفتنی

فرهنگ فارسی هوشیار

در خور آموختن

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر