معنی آبافت

آبافت
معادل ابجد

آبافت در معادل ابجد

آبافت
  • 484
حل جدول

آبافت در حل جدول

  • جامه درشت و خشن
فرهنگ معین

آبافت در فرهنگ معین

  • نوعی جامه گران بها، پارچه ای محکم و خشن. [خوانش: (اِمر.)]
لغت نامه دهخدا

آبافت در لغت نامه دهخدا

فرهنگ فارسی هوشیار

آبافت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) نوعی پارچه ستبر، نوعی جامه قیمتی.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید