مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 954
درجه: سخت
تاریخ: 20 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 953
درجه: متوسط
تاریخ: 19 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 952
درجه: آسان
تاریخ: 18 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 951
درجه: سخت
تاریخ: 17 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 950
درجه: متوسط
تاریخ: 16 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 949
درجه: آسان
تاریخ: 15 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 948
درجه: سخت
تاریخ: 14 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 947
درجه: متوسط
تاریخ: 13 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 946
درجه: آسان
تاریخ: 12 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 945
درجه: سخت
تاریخ: 11 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 944
درجه: متوسط
تاریخ: 10 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 943
درجه: آسان
تاریخ: 09 آبان 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: