مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 942
درجه: سخت
تاریخ: 08 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 941
درجه: متوسط
تاریخ: 07 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 940
درجه: آسان
تاریخ: 06 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 939
درجه: سخت
تاریخ: 05 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 938
درجه: متوسط
تاریخ: 04 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 937
درجه: آسان
تاریخ: 03 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 936
درجه: سخت
تاریخ: 02 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 935
درجه: متوسط
تاریخ: 01 آبان 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 934
درجه: آسان
تاریخ: 30 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 933
درجه: سخت
تاریخ: 29 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 932
درجه: متوسط
تاریخ: 28 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 931
درجه: آسان
تاریخ: 27 مهر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: