مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری 96 یک بیماری
درجه: آسان
تاریخ: 03 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 95 یک شاعر معاصر
درجه: آسان
تاریخ: 02 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 94 یک اقتصاددان
درجه: آسان
تاریخ: 01 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 93 یک شهید
درجه: آسان
تاریخ: 31 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 92 یک ریاضی‌دان
درجه: آسان
تاریخ: 30 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 91 یک دانشمند
درجه: آسان
تاریخ: 29 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 90 یک نقاش
درجه: آسان
تاریخ: 28 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 89 روز بزرگداشت استاد شهریار
درجه: آسان
تاریخ: 27 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 88 یک سریال
درجه: آسان
تاریخ: 26 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 87 یک کارگردان
درجه: آسان
تاریخ: 25 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 86 یک بازیگر
درجه: آسان
تاریخ: 24 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 85 اثر تاریخی
درجه: آسان
تاریخ: 23 شهریور 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: