معنی یازده

یازده
معادل ابجد

یازده در معادل ابجد

یازده
 • 27
حل جدول

یازده در حل جدول

فرهنگ معین

یازده در فرهنگ معین

 • (دَ) [په. ] (اِ. ) عدد اصلی بین ده و دوازده، 11. [خوانش: (ص فا. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

یازده در لغت نامه دهخدا

 • یازده. [دَه ْ] (عدد، ص، اِ). ده بعلاوه ٔ یک. عدد بین ده و دوازده. احد عشر. احدی عشره. احدی عشر: اَنَا اکره بیع ده دوازده ده یازده. (منسوب به حضرت صادق ع).
  چون شمردم یازده منزل ز راه روزگار
  منزلی دیدم مبارک وزمنازل اختیار.
  معزی.
  - یازده در، کنایه از یازده منفذ و مجری که در بدن است اول و دوم هر دو سوراخ گوش، سوم و چهارم هر دو سوراخ بینی، پنجم و ششم هر دو مجرای چشم، هفتم و هشتم دهان که مشتمل بر دو منفذ است یکی راه آب و طعام که آن را مری گویند دوم راه تنفس که به قصبه الریه تعلق دارد نهم و دهم راه بول که مشتمل بر دومجری است یکی سوراخ بدر رفتن بول و دیگری راه انزال منی یازدهم منفذ براز و بعضی چهار دیگر بر این افزوده در بدن پانزده در قرار داده اند، یکی سوراخ کام دهان که از دماغ به سوی حلق می رسد دوم ناف که راه قوت جنین است سوم و چهارم منافذ هر دو پستان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

یازده در فرهنگ عمید

 • عدد ۱۱، ده به‌علاوۀ یک،
فارسی به انگلیسی

یازده در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

یازده در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

یازده در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید