معنی کوارک

کوارک
معادل ابجد

کوارک در معادل ابجد

کوارک
  • 247
حل جدول

کوارک در حل جدول

  • از ذرات بنیادى اتم
  • بخش اساسی سازنده ماده
  • ذره زیر ساختار پروتون

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید