معنی کلاویه

کلاویه
معادل ابجد

کلاویه در معادل ابجد

کلاویه
  • 72
حل جدول

کلاویه در حل جدول

  • شستی ارگ وپیانو
فرهنگ معین

کلاویه در فرهنگ معین

  • (کِ یِ) [فر.] (اِ.) شستی ارگ و پیانو.
فرهنگ فارسی هوشیار

کلاویه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی شستی زبانزد خنیا (اسم) شستی ارگ یا پیانو.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید