معنی کاشانه

کاشانه
معادل ابجد

کاشانه در معادل ابجد

کاشانه
 • 377
حل جدول

کاشانه در حل جدول

 • آپارتمان، آشیانه، خانه، سرا، بیت، کلبه، منزل
 • معادل فارسی آپارتمان
 • آپارتمان
مترادف و متضاد زبان فارسی

کاشانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آشیانه، بیت، خانه، سرا، عریش، کلبه، لانه، مقام، منزل
فرهنگ معین

کاشانه در فرهنگ معین

 • (نِ) (اِ.) خانه خرد و کوچک، خانه زمستانی.
لغت نامه دهخدا

کاشانه در لغت نامه دهخدا

 • کاشانه. [ن َ / ن ِ] (اِ) طرز. (اقرب الموارد). روق. (منتهی الارب). رواق. بیت کالفسطاط. (اقرب الموارد). کاشان. خانه ٔ زمستانی. خانه. || دارالشفاء. || خانه ٔ کوچک. خانه ٔ محقر:
  آن کن که بدین وقت همی کردی هر سال
  خزپوش و بکاشانه رو و صفه ٔ فروار.
  فرخی.
  نشان زندگی عقبی و مرگ جان ستان دنیا
  اجل دروازه ٔ رحمت عدم کاشانه ٔ نیران.
  ناصرخسرو.
  در خانه ٔ تو موش به سوراخ درونست
  او را چه بکار آید کاشانه و ایوان.
  ناصرخسرو.
  یارب خاقانی است بانگ پر جبرئیل
  خانه و کاشانه شان باد چو شهر صبا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کاشانه در فرهنگ عمید

 • خانه،

  خانۀ کوچک،

  ٣. خانۀ زمستانی،

  آشیانه، لانه،
فارسی به انگلیسی

کاشانه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

کاشانه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

کاشانه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید