معنی پایا

پایا
معادل ابجد

پایا در معادل ابجد

پایا
 • 14
حل جدول

پایا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پایا در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • باقی، پایدار، پاینده، جاودانه، جاودانی، جاوید، مانا، مخلد، مدام، مستدام، مستمر،
  (متضاد) زودگذر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

پایا در فرهنگ معین

 • پاینده، پایدار، محکم، گیاهی که بیش از یک یا دو سال باقی بماند. [خوانش: (ص فا. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پایا در لغت نامه دهخدا

 • پایا. (نف) ثابت. ابدی. دائم. باقی. پاینده. || قائم باشدهمچنانکه گویند، عرض پایا بجسم است یعنی عرض قائم به جسم است. (برهان). || که خشک نشود در یک سال یا دو سال (گیاه). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پایا در فرهنگ عمید

 • پاینده، پایدار، جاوید،
  ثابت،
  (زیست‌شناسی) ویژگی گیاهی که بیش از دو سال باقی بماند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پایا در فارسی به انگلیسی

 • Abiding, Durable, Enduring, Eternal, Fixed, Immortal, Languishing, Lasting, Long-Lived, Monumental, Perennial, Permanent, Persistent, Resistant, Serviceable, Stationary. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

پایا در فارسی به عربی

 • اسطبل، التزام، دیمومه
فرهنگ فارسی هوشیار

پایا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ثابت، ابدی، باقی، دائم، قائم
فارسی به آلمانی

پایا در فارسی به آلمانی

 • Beständig, Beständig [adjective], Dauernd, Dauernd
واژه پیشنهادی

پایا در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید