معنی پایا در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

پایا. (نف) ثابت. ابدی. دائم. باقی. پاینده. || قائم باشدهمچنانکه گویند، عرض پایا بجسم است یعنی عرض قائم به جسم است. (برهان). || که خشک نشود در یک سال یا دو سال (گیاه).

فرهنگ معین

پاینده، پایدار، محکم، گیاهی که بیش از یک یا دو سال باقی بماند. [خوانش: (ص فا.)]

فرهنگ عمید

پاینده، پایدار، جاوید،
ثابت،
(زیست‌شناسی) ویژگی گیاهی که بیش از دو سال باقی بماند،

حل جدول

نوعی گیاه

مترادف و متضاد زبان فارسی

باقی، پایدار، پاینده، جاودانه، جاودانی، جاوید، مانا، مخلد، مدام، مستدام، مستمر،
(متضاد) زودگذر

فرهنگ فارسی هوشیار

ثابت، ابدی، باقی، دائم، قائم

پیشنهادات کاربران

سرمد

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر