معنی ودیه

ودیه
معادل ابجد

ودیه در معادل ابجد

ودیه
  • 25
حل جدول

ودیه در حل جدول

فرهنگ معین

ودیه در فرهنگ معین

  • (وُ دِّ یَُ) [ع. ودیه] (اِ.) کنایه از: زوجه، زن.
لغت نامه دهخدا

ودیه در لغت نامه دهخدا

  • ودیه. [وُدْ دی ی َ] (ع اِ) زوجه. زن. (فرهنگ فارسی معین): معبر گفت که در همین حلال تو نهال جمال بشکفد و شجره ٔ ودیه ٔ تو به ثمره ٔ ولادت مثمر گردد. (فرهنگ فارسی معین از روضه العقول، مقدمه ٔ مرزبان نامه). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ودیه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ودیه در فارسی همسر مرد زن روجه زن: معبر گفت که در همین حلال تو نهال جمال بشکفد و شجره ودیه تو بثمره ولادت مثمر گردد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید