معنی هیمه

هیمه
معادل ابجد

هیمه در معادل ابجد

هیمه
 • 60
حل جدول

هیمه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

هیمه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

هیمه در فرهنگ معین

 • (هِ مِ) (اِ.) هیزم.
لغت نامه دهخدا

هیمه در لغت نامه دهخدا

 • هیمه. [هََ / هَِ م َ / م ِ] (اِ) گوشتابه. (برهان). رجوع به مدخل بعد شود. توضیح بیشتر ...
 • هیمه. [م َ / م ِ / هََ / هَِ م َ / م ِ] (اِ) هیزم سوختنی. (برهان). هیزم سوختنی و به فتح نیز آمده است. (غیاث اللغات) (آنندراج):
  در او آتشی روشن افروخته
  بر او هیمه خروارها سوخته.
  نظامی.
  در او ده پانزده من عود چون مشک
  بسوزاندی بجای هیمه ٔ خشک.
  نظامی.
  گر هیمه عود گردد و گر سنگ دُر شود
  مشنو که چشم آدمی از سنگ پر شود.
  سعدی.
  - هیمه انداختن، هیزم افکندن درون تنوری یا آتشدانی.
  - هیمه خانه، جای هیمه. هیمه دان. هیزم دان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

هیمه در فرهنگ عمید

 • خاروخاشاک که به ‌درد سوختن بخورد، هیزم، سرشاخۀ خشک درخت،
فارسی به انگلیسی

هیمه در فارسی به انگلیسی

 • Brushwood, Faggot, Fagot, Firewood, Wood
گویش مازندرانی

هیمه در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

هیمه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • هیزم: (کافران) هیمه سقراند سگان دوزخ اند.
فرهنگ پهلوی

هیمه در فرهنگ پهلوی

 • توده هیزم برای افروختن آتش
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید