معنی هوشیاری

هوشیاری
معادل ابجد

هوشیاری در معادل ابجد

هوشیاری
 • 532
حل جدول

هوشیاری در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

هوشیاری در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آگاهی، بصیرت، بیدارمغزی، بیداری، تیزفهمی، ذکاوت، زیرکی، زیرکی، صحو، فطانت، کیاست،
  (متضاد) غفلت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

هوشیاری در فرهنگ معین

 • دارای هوش، عاقلی، آگاهی، بیدار، زیرکی. [خوانش: (~. ) (حامص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

هوشیاری در لغت نامه دهخدا

 • هوشیاری. [هوش ْ] (حامص مرکب) فطانت. خردمندی. هوشمندی. مقابل بیهوشی. هشیاری:
  ای شاعر سبکدل با من چه اوفتادت
  پنداشتم که عقلت بیش است و هوشیاری.
  منوچهری.
  استن این عالم ای جان غفلت است
  هوشیاری این جهان را آفت است.
  مولوی.
  || حس. (یادداشت مرحوم دهخدا). || صحو. مقابل مستی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

هوشیاری در فرهنگ عمید

 • زیرکی،

  آگاهی، بیداری،
فارسی به عربی

هوشیاری در فارسی به عربی

 • حذر، وعی، اِحْتِراسٌ
فرهنگ فارسی هوشیار

هوشیاری در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ دارای هوش بودن باهوش، عاقلی بخردی، آگاهی بیداری، زیرکی مقابل بیهوشی. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

هوشیاری در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید