معنی هوزان

لغت نامه دهخدا

هوزان

هوزان. (اِ) نرگس شکفته را گویند. (برهان). آیا دگرگون شده ٔ کلمه ٔ موژان نیست ؟ (یادداشت مؤلف).

نام های ایرانی

هوزان

دخترانه، یاد گرفتن (نگارش کردی: هژان)

پسرانه، بسیار دانا، شاعر قصیدهسرا، شخصی که از حادثهای باخبر است (نگارش کردی: هزان)

دخترانه، یاد گرفتن (نگارش کردی: هژان)

دخترانه، نرگس نو شکفته

حل جدول

هوزان

نرگس شکفته


نرگس شکفته

هوزان

فرهنگ فارسی هوشیار

هوزان

(اسم) محرف ومصحف موژان و موجان گل نرگس نیم شکفته را گویند.

فرهنگ پهلوی

هوزان

نرگس نوشکفته و نیک دان

معادل ابجد

هوزان

69

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری