معنی هوزان در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

هوزان. (اِ) نرگس شکفته را گویند. (برهان). آیا دگرگون شده ٔ کلمه ٔ موژان نیست ؟ (یادداشت مؤلف).

حل جدول

نرگس شکفته

فرهنگ فارسی هوشیار

(اسم) محرف ومصحف موژان و موجان گل نرگس نیم شکفته را گویند.

فرهنگ پهلوی

نرگس نوشکفته و نیک دان

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر