معنی اسم هوزان در فرهنگ نامها

هوزان
  • دخترانه، یاد گرفتن (نگارش کردی: هژان)

  • دخترانه، یاد گرفتن (نگارش کردی: هژان)

  • پسرانه، بسیار دانا، شاعر قصیدهسرا، شخصی که از حادثهای باخبر است (نگارش کردی: هزان)

  • دخترانه، نرگس نو شکفته

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری