معنی هرزمان

هرزمان
معادل ابجد

هرزمان در معادل ابجد

هرزمان
  • 303
حل جدول

هرزمان در حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

هرزمان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • هروقت هرساعت: ((آنکه مدام شیشه ام ازپی عیش داده است شیشه ام ازچه میبردپیش طبیب هرزمان. )) (حافظ). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید