معنی نوساز

نوساز
معادل ابجد

نوساز در معادل ابجد

نوساز
  • 124
حل جدول

نوساز در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نوساز در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • تازه‌ساز، جدیدالبناء، نوساخت، نوساخته،

    (متضاد) قدیمی‌ساز
فرهنگ معین

نوساز در فرهنگ معین

  • (ص فا. ) آن که چیزی را تجدید و تعمیر کند، (ص مف. ) نوساخته، تازه ساز. [خوانش: (نُ)]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نوساز در لغت نامه دهخدا

  • نوساز. [ن َ / نُو] (ن مف مرکب) نوساخت. جدیدالبناء. || (نف مرکب) نوسازنده. آنکه چیزی را تجدید و تعمیر کند. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نوساز در فرهنگ عمید

  • تازه‌ساز، تازه‌ساخته شده، عمارتی که تازه ساخته‌شده،
فارسی به انگلیسی

نوساز در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید