معنی میکسر

فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

میکسر

به هم زننده

فرهنگ معین

میکسر

(ص فا.) آن که میکس می کند، میکس کننده، (اِ.) وسیله ای برای هم زدن و مخلوط کردن مواد غذایی، همزن (فره)، دستگاهی با محفظه ای خمره ای شکلِ گردان برای ساختن بتون. [خوانش: (س)]

حل جدول

میکسر

همزن

مخلوط کن

مخلوط‌کن صنعتی


معادل فارسی میکسر

هم زن


مخلوط‌کن صنعتی

میکسر


مخلوط کن

میکسر


همزن

میکسر


مخلوط کن صنعتی

میکسر


هم زن

معادل فارسی میکسر

انگلیسی به فارسی

mixer

میکسر


pan mixer

میکسر تغاری


truck mixer

تراک میکسر

معادل ابجد

میکسر

330

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری