معنی مزورانه

مزورانه
معادل ابجد

مزورانه در معادل ابجد

مزورانه
  • 309
حل جدول

مزورانه در حل جدول

  • ریاکارانه و با تزویر
  • ریاکارانه، با تزویر
مترادف و متضاد زبان فارسی

مزورانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ریاکارانه، محیلانه، مکارانه، منافقانه،

    (متضاد) مخلصانه
لغت نامه دهخدا

مزورانه در لغت نامه دهخدا

  • مزورانه. [م ُ زَوْ وِ ن َ / ن ِ](ص نسبی، ق مرکب) از روی تزویر. رجوع به تزویر و مزوِّر شود. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مزورانه در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید