معنی مزورانه

لغت نامه دهخدا

مزورانه

مزورانه. [م ُ زَوْ وِ ن َ / ن ِ](ص نسبی، ق مرکب) از روی تزویر. رجوع به تزویر و مزوِّر شود.

فارسی به انگلیسی

مزورانه‌

Catty, Insidious

حل جدول

مزورانه

ریاکارانه و با تزویر

ریاکارانه، با تزویر


ریاکارانه و با تزویر

مزورانه


ریاکارانه

مزورانه


با تزویر

مزورانه

مترادف و متضاد زبان فارسی

مزورانه

ریاکارانه، محیلانه، مکارانه، منافقانه،
(متضاد) مخلصانه


منافقانه

ریاکارانه، مزورانه


ریاکارانه

متظاهرانه، مزورانه، منافقانه


چاپلوسانه

تملق‌آمیز، متملقانه، مداهنه‌گرانه، ریاکارانه، مزورانه


موذیانه

حیله‌گرانه، محیلانه، بدجنسانه، مزورانه،
(متضاد) ساده‌لوحانه


محیلانه

صفت توام باحیله، حیله‌گرانه، رندانه، زیرکانه، شیادانه، مکارانه، مزورانه، خدعه‌آمیز، مکرآمیز

انگلیسی به فارسی

trikcy

مزورانه


trickish

مزورانه


fraudulent

متقلبانه، شیادانه، مزورانه

معادل ابجد

مزورانه

309

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری