معنی محذورات

محذورات
معادل ابجد

محذورات در معادل ابجد

محذورات
  • 1355
حل جدول

محذورات در حل جدول

  • ‌گرفتاری‌ها و مشکلات، امور ناگوار
  • گرفتاری ها، مشکلات، امور ناگوار
فرهنگ معین

محذورات در فرهنگ معین

  • جمع محذوره. ، دوری شده ها، مشکلات، گرفتاری ها. [خوانش: (مَ) [ع. ] (اِمف. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

محذورات در لغت نامه دهخدا

  • محذورات. [م َ] (ع اِ) ج ِ محذوره. رجوع به محذوره شود: یکدیگر را در مهالک و محذورات معین و یاور بودند. (ناسخ التواریخ ج 2 ص 90). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

محذورات در فرهنگ عمید

  • دشواری‌ها، مشکلات،

    گرفتاری‌ها، پیشامدهای ناگوار،
فرهنگ فارسی هوشیار

محذورات در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (تک: محذوره) ترسناک ها پرهیز شدگان جنگ ها (اسم) جمع محذوره (محذور) : دور شده ها: پرهیز شده ها. ‎، موانع، مشقات گرفتاریها: یکدیگر را در مهالک و محذورات معین و یاور بودند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید