معنی متقال

متقال
معادل ابجد

متقال در معادل ابجد

متقال
  • 571
حل جدول

متقال در حل جدول

  • پارچه نخی ساده و درشت‌بافت
  • نوعی پارچه نخی درشت‌بافت
  • پارچه نخی ساده و درشت بافت
مترادف و متضاد زبان فارسی

متقال در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پارچه‌نخی درشت‌باف، کرباس
فرهنگ معین

متقال در فرهنگ معین

  • (مِ) [ع. ] (اِ. ) پارچه سفیدی که از نخ می بافند شبیه کرباس اما ظریف تر از آن است. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

متقال در لغت نامه دهخدا

  • متقال. [م ِ] (اِ) پارچه ٔ پنبئین سفید ناکرده که مثقالی نیز گویند. (ناظم الاطباء). قسمی پارچه ٔ نخی که امروز متقال گویند و آن قماشی نزدیک به کرباس است. (یادداشت به خطمرحوم دهخدا). پارچه ٔ سفید شبیه به کرباس و لطیف تر از آن. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به متقالی شود. توضیح بیشتر ...
  • متقال. [م ُ ت َ قال ل] (ع ص) کم شمرنده. (آنندراج). آن که کم و اندک می پندارد. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

متقال در فرهنگ عمید

  • نوعی پارچۀ نخی شبیه کرباس اما ظریف‌تر از آن،
فارسی به انگلیسی

متقال در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

متقال در فرهنگ فارسی هوشیار

  • قسمی پارچه نخی که امروز متقال گویند، و آن قماشی نزدیک به کرباس است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید