معنی لوامه

لوامه
معادل ابجد

لوامه در معادل ابجد

لوامه
  • 82
حل جدول

لوامه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

لوامه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • سرزنشگر، ملامتگر، نکوهنده
فرهنگ معین

لوامه در فرهنگ معین

  • (لَ وّ مَ یا مِ) [ع. لوامه] (ص.) بسیار ملامت کننده، نکوهنده.
فرهنگ فارسی هوشیار

لوامه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • لوامه در فارسی: روان سرزنشگر (صفت) مونث لوام. یا نفس لوامه. نفسی که آدمی را پس از ارتکاب گناهی ملامت کند: چون ز حبس دام پای او شکست نفس لوامه بر او یابید دست (مثنوی لغ. ). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید