معنی قداره

قداره
معادل ابجد

قداره در معادل ابجد

قداره
  • 310
حل جدول

قداره در حل جدول

  • توانستن، آماده ساختن، جنگ افزاری شبیه شمشیر پهن و کوتاه، نوعی قمه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

قداره در فرهنگ معین

  • (قَ دّ رِ) [معر. ] (اِ. ) جنگ افزاری شبیه شمشیر پهن و کوتاه. ، ~بستن برای کسی کنایه از: قصد جان کسی را داشتن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

قداره در لغت نامه دهخدا

  • قداره. [ق َدْ دا رَ] (اِ) نوعی از شمشیر است که به هندی کوکتی کاکهانده خوانند. (آنندراج). قمه. نوعی قمه. رجوع به غداره شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

قداره در فرهنگ عمید

  • حربه‌ای راست، پهن، و سنگین،
فارسی به انگلیسی

قداره در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

قداره در گویش مازندرانی

  • نوعی تاوه ی بسیار بزرگ با دو دسته ی کوتاه در طرفین، کاسه...
فرهنگ فارسی هوشیار

قداره در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ توانایی توانستن، آماده ساختن، توانگری ترکی تازی گشته (معرب) از ریشه ی سنسکریت پارسی است کتاره در این خانه چهار ستت مخالف کشیده هر یکی بر تو کتاره (ناصر خسرو کوادیانی). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید